Nie mówimy żegnaj, lecz do widzenia

przez admin


Ponad 45 lat to w życiu każdego z nas bardzo wiele. Tym bardziej jeżeli jest to czas pracy zawodowej. Tyle właśnie lat na kolei przepracował nasz Kolega Heniek TOMIK. Cały ten okres związany z „taborem” w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie pracował jako maszynista, starszy rzemieślnik specjalista i pracownik warsztatu w Sekcji Utrzymania i Napraw PKP Cargo S.A. Południowy Zakład Spółki z/s w Czechowicach Dziedzicach. Ma swój czynny wkład w działalność Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich, do którego należy od 1991 roku. Koleżanki i Koledzy z organizacji zakładowej obdarzyli Go pełnym zaufaniem i przez wiele lat piastował funkcje przewodniczącego tej organizacji, a następnie po połączeniu funkcje wiceprzewodniczącego Zarządu Międzyzakładowego ZZK Śl. w Czechowicach Dziedzicach. Heniek był też wieloletnim członkiem Zarządu Głównego ZZK Śl. w Katowicach.
Coś się zaczyna…coś się kończy….I tak nasz Kolega zdecydował się zakończyć swoją drogę zawodową i pod koniec września przechodzi na zasłużoną emeryturę. Heniu – serdecznie gratulujemy!
Mamy nadzieję, że Jego droga związkowa jeszcze przed Nim, gdyż jak się zadeklarował będzie działał w Terenowej Organizacji Emerytów i Rencistów w Czechowicach Dziedzicach.
Dnia 18 września odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego ZZK Śl., na którym podziękowaliśmy Koledzy Heńkowi za wiele lat wspólnej działalności na rzecz członków ZZK Śl. W imieniu swoim i wszystkich członków Zarządu życzę Ci samych szczęśliwych dni na emeryturze. Niech w Twoim życiu nastanie teraz czas spokoju, radości, beztroski oraz spełniania marzeń.

Renata Wicha