Pikieta zawieszona

przez admin


Koleżanki i Koledzy.  W załączeniu przesyłamy treść ustaleń zawartych podczas spotkania Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego, które odbyło się po spotkaniu z Zarządem Spółki z inicjatywy Krzysztofa Mamińskiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Jednocześnie informuję, że MZP został zaproszony do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w dniu 21 września w części poświęconej obecnej sytuacji spółki. Korzystając z okazji proszę o poinformowanie uczestników pikiety o zawieszeniu jej terminu.  

Porozumienie