Komunikat nr 3 Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego

przez admin


KOLEŻANKI I KOLEDZY. Informuję, że w dniu dzisiejszym Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny uczestniczył w posiedzeniu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A Z ramienia Federacji ZZK w punkcie dotyczącym sytuacji spółki głos zabierał Przewodniczący kol. Jan Przywoźny. W załączeniu przesyłam treść wystąpienia MKP, który został przekazany Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Komunikat nr 3.

Komunikat

Treść wystąpienia MKP


Pozdrawiam Jarek Ślepaczuk