Negocjacje w PKP Cargo S.A.

przez admin
pdf

Relacja ze spotkania w sprawie corocznego wzrostu wynagrodzeń w PKP CARGO S.A z dnia 2 lipca 2015

W dniu 2 lipca w siedzibie spółki PKP CARGO S.A odbyło się kolejne spotkanie partnerów społecznych z Zarządem PKP Cargo S.A w temacie wdrożenia podwyżki wynagrodzeń.

Federacja ZZP PKP reprezentowana była przez przewodniczącego Rady Branżowej Cargo – Mariana Koguta oraz wiceprzewodniczących Rady – Krzysztofa Czarnotę i Jarosława Ślepaczuka. W trakcie spotkania reprezentacja związków zawodowych zawarła porozumienie w sprawie ustalenia wspólnej reprezentacji i uznania postulatów płacowych zgłoszonych przez organizacje związkowe. Adam Purwin – Prezes Zarządu odnosząc się do postulatu związków wzrostu wynagrodzenia w wysokości 400 zł na zatrudnionego od 1lipca wskazał jaka jest aktualna sytuacja spółki (spadek rynku przewozów o 5%) zwrócił się z propozycją odstąpienia od ustaleń wysokości wzrostu wynagrodzenia w dniu dzisiejszym. Jednocześnie zaproponował wypłatę jednorazowej premii w wysokości 500 złotych średnio na zatrudnionego na 10 sierpnia oraz powrót do rozmów w październiku br.

Strona związkowa uznała zasadność wypłaty premii i podtrzymała postulaty płacowe modyfikując go jednak do podwyżki w wysokości 250 zł z dniem pierwszego lipca.

Strona związkowa negatywnie odniosła się do propozycji przesunięcia terminu rozmów na październik. Prezes Zarządu odnosząc się do wspólnego stanowiska związków złożył drugą propozycje polegającą na podwyżce wynagrodzenia w wysokości 45 złotych do wynagrodzenia zasadniczego od dnia pierwszego lipca bez wypłaty premii co zostało negatywnie odebrane przez partnerów społecznych. Ostatecznie po przeprowadzonych wielogodzinnych negocjacjach strony spisały protokół- w załączeniu. W protokole strona związkowa zawarła oświadczenie o zakończeniu dialogu. Informacje o kolejnych działaniach będą przekazywane na bieżąco.

Jarosław Ślepaczuk
Wiceprzewodniczący Rady
Branżowej Cargo

pdfPismo związków z dnia 2 lipca dot. sporu zbiorowego