MCI: Nie stoi za nami kapitał chiński

przez admin

– Akwizycja ta ma charakter strategiczny dla MCI i widzimy duży potencjał budowania wartości poprzez umacnianie pozycji konkurencyjnej PNI jako samodzielnego i niezależnego przedsiębiorstwa. Uważamy, iż kadra jest bardzo silną stroną PNI i w związku z tym zależy nam na tym, aby pracownicy byli zmotywowani i czerpali satysfakcję z pracy – mówi „RK” Konrad Sitnik, senior partner w MCI.EuroVentures, funduszu inwestycyjnym zainteresowanym PNI.

 Fot. Rynek Kolejowy Fot. Rynek Kolejowy

Czy fundusz MCI złożył ofertę na zakup PNI w dn. 21 marca 2011 r.?

Konrad Sitnik, senior partner w MCI.EuroVentures: Tak, złożyliśmy ofertę. Nadrzędnym powodem jest wpisywanie się PNI w strategię inwestycyjną naszego funduszu. Zakładamy, że z sukcesem zakończymy rozpoczęte procesy restrukturyzacyjne w spółce – to po pierwsze. Po drugie – wierzymy, iż PNI będzie beneficjentem rozpędzających się dopiero dużych inwestycji w infrastrukturę kolejową w Polsce, zakrojonych nawet do roku 2030. W między czasie, w perspektywie dajmy na to ok. 3,5 lat, planujemy wprowadzenie PNI na giełdę.

Skąd zainteresowanie tym przedsiębiorstwem? Do tej porty MCI było znane z inwestowania w nowe technologie…

Fundusz EuroVentures z rodziny funduszy MCI jest funduszem wykupowym, poszukującym okazji inwestycyjnych w tzw. starej ekonomii i to go odróżnia od pozostałych funduszy zarządzanych przez MCI. Fundusz ten, z racji swej natury (wykupowy), poszukuje znacznie większych projektów inwestycyjnych niż pozostałe technologiczne fundusze MCI. Zespół inwestycyjny Funduszu EuroVentures posiada doświadczenie w realizacji tego typu i podobnej wielkości inwestycji (np. ABC Data – wykup, restrukturyzacja, udany debiut giełdowy i wzrost ceny akcji od debiutu).

Jeden z dzienników ogólnopolskich twierdzi, że za MCI stoi kapitał chiński? Czy to prawda?

Akcjonariat MCI, jako podmiotu notowanego na giełdzie, jest w każdej chwili do zweryfikowania – http://www.mci.pl/akcjonariat.php. Według naszej najlepszej wiedzy żaden podmiot chiński nie przekroczył 5% kapitału MCI, a jest to próg powyżej którego powstaje obowiązek informacyjny. Podmiotem dominującym w MCI jest Tomasz Czechowicz (bezpośrednio i pośrednio poprzez ImmoVentures) posiadający 46.7% akcji MCI. Pozostali istotni akcjonariusze to Otwarte Fundusze Emerytalne (Polsat, Nordea, PeKaO), AIB BZ WBK FM i poza tym rozproszeni inwestorzy giełdowi.

Związki zawodowe chcą wymusić na obecnym właścicielu PNI zawarcie pakietów gwarancji pracowniczych, które gwarantowałyby pracownikom kilkuletnie zatrudnienie. Jak wpłynęłoby to na atrakcyjność spółki z punktu widzenia potencjalnego właściciela?

Akwizycja ta ma charakter strategiczny dla MCI i widzimy duży potencjał budowania wartości poprzez umacnianie pozycji konkurencyjnej PNI jako samodzielnego i niezależnego przedsiębiorstwa. Uważamy, iż kadra jest bardzo silną stroną PNI i w związku z tym zależy nam na tym, aby pracownicy byli zmotywowani i czerpali satysfakcję z pracy. Nie sądzimy w związku z tym, aby nasze cele różniły się dalece od celów związków zawodowych. Do oczekiwań będziemy mogli jednak odnieść dopiero, kiedy zostaną one oficjalnie zaprezentowane.

 

 

 

(źródło: wś, Rynek Kolejowy, 25 marca 2011)