List otwarty

przez admin

 

ZG ZZK Śl. 02/2010                                           Katowice, dnia 15.01.2010 r.

 

Marszałek Województwa Śląskiego

Pan Bogusław Śmigielski

 

Zarząd   Główny  Związku  Zawodowego  Kolejarzy  Śląskich  w Katowicach  jest zaniepokojony decyzją Urzędu Marszałkowskiego o  utworzeniu spółki kolejowej. Prowadzenie przewozów pasażerskich za pomocą spółki będącej własnością województwa mocno zdezorganizuje  Śląski Zakład Przewozów Regionalnych w Katowicach, co w konsekwencji doprowadzi do kolejnych zwolnień pracowników. Już dzisiaj wśród załogi panuje wielki niepokój i strach przed planowaną, minimum 250 osobową, redukcją zatrudnienia. Pragnę podkreślić, że średnia wieku zatrudnionych to 40 – 50 lat, należy więc zadać sobie pytanie, czy  ludzie  posiadający taką specjalizację zawodową znajdą pracę? Zachodzi obawa, że możliwość organizowania przewozów przez nowopowstałą spółkę w trybie bezprzetargowym pozwoli na obsługiwanie linii najbardziej dochodowych np.: Częstochowa – Gliwice, co w konsekwencji doprowadzi do likwidacji tras mniej dochodowych, obsługiwanych przez Przewozy Regionalne. Już dziś, w znaczący sposób utrudniono życie społeczeństwa woj. śląskiego likwidując, pod koniec 2008 roku, znaczną ilość połączeń i zamykając w 2009 roku większość kas biletowych. Nurtuje nas  szereg wątpliwości, ponieważ istnieją obawy społeczne związane z planem powołania nowej spółki. Na przykład – jak się ma do tego kwestia obowiązków Samorządu wynikających z ustawy o usamorządowieniu? Czy można pogodzić wspieranie dwóch konkurujących ze sobą spółek przewozów pasażerskich w województwie? Wiemy, że marszałkowie tworzący samorządowe koleje w innych województwach, prowadzili i prowadzą  rozmowy informacyjne z czynnikiem społecznym  w celu przybliżenia tematu. Korzystają  na tym nie tylko  pracownicy Spółki Przewozy Regionalne, ale również urzędnicy samorządowi. Uważamy, że również Pan Marszałek powinien podobne konsultacje przeprowadzić.

  W imieniu pracowników Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych, prosimy Pana Marszałka o jasne i przejrzyste informacje dotyczące ich przyszłości. Najczęściej zadawane pytania to:  czy jakaś część obecnej załogi  otrzyma  pracę w nowej spółce i jakie są zamiary Urzędu Marszałkowskiego wobec ich obecnego zakładu pracy. Potrzebne byłoby również poinformowanie klientów przewozów regionalnych, jakie konkretne korzyści wynikną z powstania nowej spółki. Obecnie mamy poważny problem spowodowany konkurowaniem Spółek – Przewozy Regionalne i  Intercity, należy zastanowić się więc, czy  planowane przedsięwzięcie problemu tego nie spotęguje. Wsłuchując się w liczne, zaniepokojone głosy, jeszcze raz apeluję i proszę, w interesie społecznym, o ponowne rozważenie podjętej decyzji oraz  o podanie racjonalnych, rzeczowych i konkretnych  argumentów potwierdzających jej słuszność.

      Zaznaczam, że ZZK Śląskich ma na względzie dobro wszystkich  mieszkańców regionu i dlatego właśnie  proponujemy podjęcie merytorycznego i konstruktywnego dialogu  na temat przyszłości przewozów pasażerskich w województwie śląskim.

 

                                                                  Z wyrazami szacunku

                                                                                   Za Zarząd Główny ZZK Śl.

                                                                                              Jan Lalik

                                                                                          przewodniczący