700 osób odejdzie z Przewozów Regionalnych

przez admin
Rada Nadzorcza spółki Przewozy Regionalne, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele związków zawodowych, zaakceptowała program monitorowanych odejść z pracy. Odchodzący otrzymają po 15 tys. zł zachęty.

Celem programu jest przede wszystkim rozwiązanie problemu przerostu zatrudnienia oraz redukcja kosztów i zoptymalizowanie zasobów pracowniczych. W toku spotkań z partnerami dialogu społecznego ustalono, że program monitorowanych odejść obejmie około 700 pracowników.Każdy z nich zostanie objęty działaniami osłonowymi, w skład których wchodzi m.in. zachęta finansowa w kwocie 15 tys. zł.

Szacuje się, że całkowita kwota przypadająca na pracownika objętego programem wyniesie ok. 30 tys. zł. Program dotyczy personelu wchodzącego w skład zespołów, w których występuje istotna nadwyżka zatrudnienia lub zajmującego stanowiska przewidziane do likwidacji.

Decyzje dotyczące każdego konkretnego pracownika będą podejmowane po dokładnej analizie między innymi aspektów związanych z jego rolą w spółce oraz aktualną sytuacją zawodową i życiową. Przewidywany koszt realizacji porozumienia wynosi ok. 21 mln zł. Zmniejszenie wydatków na zatrudnienie przyniesie spółce oszczędności finansowe w okresie maksymalnie 1 roku po odejściu pracowników objętych programem.

Źrodło – Rynek Kolejowy

Pobierz