FZZP PKP żąda podwyżek dla pracowników PKP CARGO

przez admin

Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP mając na uwadze bardzo dobre wyniki Spółki PKP CARGO S.A. za pierwszy kwartał tego roku oraz jeszcze lepsze wyniki za dwa miesiące drugiego kwartału 2011 roku, wzywa Zarząd PKP CARGO S.A. do niezwłocznego przystąpienia z organizacjami związkowymi, sygnatariuszami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, do rozpoczęcia rozmów na tematy płacowe dotyczące pracowników zatrudnionych w Zakładach Spółki PKP CARGO S.A.

Fakt umacniania przez Spółkę PKP CARGO pozycji lidera na krajowym rynku kolejowych przewozów towarowych jest w dużej mierze zasługą załogi Spółki, która pomimo zmniejszającego się zatrudnienia zwiększa wydajność pracy. Biorąc pod uwagę duże zaangażowanie pracowników Spółki w osiąganiu coraz lepszych wyników PKP CARGO S.A. uważamy, że w rozmowach na tematy płacowe należy uzgodnić podwyżkę w wynagrodzeniu zasadniczym dla pracowników Spółki oraz zwiększyć wysokość premii kwartalnej tak, aby część tych środków była uznana jako wartość stała dla wszystkich pracowników a pozostała część jako uznaniowa.

Jednocześnie informujemy, że pismem tym rozpoczynamy dialog społeczny z Zarządem Spółki PKP CARGO S.A. i zgodnie z zapisami §6 i §8 Porozumienia zawartego w dniu 17 kwietnia 2003 roku pomiędzy Związkiem Pracodawców Kolejowych a Ponadzakładowymi Organizacjami Związkowymi w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych przez Pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych, tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone w dniu 30 lipca 2008 roku, oczekujemy podjęcia rozmów w terminie 10-ciu dni od dnia otrzymania pisma.

Pismo tej treści zostało przekazane w dniu 9 czerwca br. Zarządowi spółki PKP CARGO

Z poważaniem, / Best regards,
PIOTR STRĘBSKI

Redakcja miesięcznika „Nasze Sprawy”
Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP