DIALOG KOLEJARZY ŚLĄSKICH

przez admin

DIALOG KOLEJARZY ŚLĄSKICH

Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM I KOLEJAMI ŚLĄSKIMI ROZPOCZĘTY. PIERWSZE SPOTKANIA ZA NAMI.

W środę 9 marca Kolejarze Śląscy w składzie: Przewodniczący Zarządu Głównego ZZK Śląskich Jan Lalik,  Przewodnicząca ZZK Śląskich przy PR Katowice Lidia Ziaja i Przewodniczący ZZK Śląskich w Bielsku-Białej Henryk Skwierczyński odbyli dwa spotkania. Pierwsze z Sekretarzem Zarządu Województwa – Panem Łukaszem Czopkiem a drugie z Panią Anną Patalong – Prezesem Spółki Koleje Śląskie. Decyzję o konieczności rozpoczęcia dialogu z Urzędem Marszałkowskim i Kolejami Śląskimi, podjęliśmy powodowani troską o miejsca pracy zatrudnionych w Śląskim Zakładzie Przewozów Regionalnych oraz  mocno zaniepokojeni zapowiadanymi cięciami w obecnym rozkładzie jazdy pociągów.

Przedstawiliśmy Panu Sekretarzowi przewidywane przez nas konsekwencje odmowy pełnej, wyliczonej przez Spółkę, kwoty dofinansowania do prowadzonej przez  PR pracy przewozowej. Konsekwencje te  zasięgiem swoim obejmą nie tylko pracowników  PR ale również  wszystkich mieszkańców regionu, którzy już dziś narzekają na zbyt niską częstotliwość pociągów na niektórych relacjach. Odbije się to również na kondycji finansowej spółek PKP, związanych z nasza pracą, a także spowoduje zniszczenie poszczególnych odcinków linii kolejowych. Nie mamy również wątpliwości, co do dalszego odpływu klientów. Zarząd Województwa jest świadom istnienia wymienionych zagrożeń, Pan Czopik zapewnił nas o braku zgody UM na zmniejszenie liczby uruchamianych połączeń a opór budzi jedynie wysokość  kwoty. UM jest otwarty na dialog z Zarządem Spółki Przewozy Regionalne i ma nadzieję na wypracowanie konsensusu. Rozmawialiśmy również o przyszłości Przewozów Regionalnych w regionie, w kontekście powstania Spółki Koleje Śląskie. Zarząd Województwa chce, by oba podmioty się uzupełniały i zgodnie współpracowały. Koleje Śląskie mają stworzyć nową, dobrą markę przewoźnika na Śląsku, markę, która podniesie poziom zaufania pasażerów do kolei. Wymaga to jednak sporych nakładów finansowych   i wymaga czasu. Pan Sekretarz mocno podkreśli wolę współpracy z naszym Związkiem w celu zapewnienia pracy, jak powiedział, osobom mającym niepowtarzalna, konieczną  wiedzę i umiejętności. Spotkanie odbyło się w bardzo sympatycznej atmosferze. Byliśmy nieco zaskoczeni wysokim poziomem znajomości kolejowych tematów i wiedzą na temat pracy naszego zakładu, prezentowanych przez Sekretarza Zarządu Województwa.  Po wyjściu z UM udaliśmy się do siedziby Kolei Śląskich. Tam przyjęła nas Prezes Spółki Pani Anna Patalong. Tutaj również zostaliśmy bardzo przyjaźnie przyjęci  i otrzymaliśmy satysfakcjonujące odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. Pani Prezes, za najbardziej odpowiednie do podjęcia pracy w Kolejach Śląskich, uważa osoby dziś zatrudnione w Przewozach Regionalnych. Obecne problemy w porozumieniu się ze sobą Zarządu Województwa i Zarządu PR uznaje za duży problem również dla Kolei Śląskich. Spółka ta, miała  rozwijać się stopniowo i płynnie powiększać obszar swojego działania. Jeżeli będzie zmuszona już na starcie objąć większą, niż zakładana, pracę przewozową, spowoduje to zakłócenia. Pani Prezes  ma nadzieję, że uda się tego uniknąć dla dobra podróżnych. Liczba zatrudnionych uzależniona będzie od liczby uruchamianych połączeń, dlatego na dzień dzisiejszy jest niewiadomą. Na sugestię Przewodniczącego Lalika o konieczności objęcia konkretnymi gwarancjami pracowników przechodzących z PR do Kolei  Śląskich, uzyskaliśmy obietnicę przekazania tematu pod rozwagę UM. Nie została również zanegowana możliwość działania w Spółce Koleje Śląskie – ZZK Śląskich. Pani Prezes zaprosiła nas na kolejne, robocze już spotkanie w przyszłym tygodniu. O wszystkim będziemy informować niezwłocznie oraz szczegółowo na naszej stronie internetowej.

Mamy nadzieję, że prowadzenie dialogu z UM i Kolejami Śląskimi przyniesie wymierne efekty oraz zakończy się sukcesem. Przebieg dzisiejszych spotkań jest dowodem na słuszność podjętej przez nas inicjatywy.

Lidia Ziaja