Dariusz Fidyt odwołany z PKP Intercity

przez admin

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP Intercity S.A. powierzyło pełnienie obowiązków prezesa zarządu spółki Pani Lucynie Krawczyk, dotychczasowej członek zarządu – dyrektor finansowej. Obowiązki pełnić będzie do czasu powołania prezesa zarządu PKP Intercity S.A. Ze stanowiska zrezygnował Pan Grzegorz Mędza, który kierował spółką od 4 kwietnia 2010 r. Z funkcji członka zarządu – dyrektora technicznego odwołany został Pan Dariusz Fidyt. Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do zarządu PKP Intercity S.A. Pana Janusza Malinowskiego. Źródło – PKP S.A