Czy w obronie praw nabytych kolejarzy trzeba będzie strajkować !?

przez admin

Komunikat z dn. 06.10.2008

W związku z zerwaniem dialogu społecznego z koljeowymi związkami zawodowymi oraz nie realizowaniem wcześniej podpisanego porozuimienia z rządem RP Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP, Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ „Solidarność” i Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP deklarują rozpoczęcie wspólnych działań protestacyjno – strajkowych w obronie utrzymania uprawnień emerytalnych dla kolejarzy i respektowania nabytych przez nich praw.

O termnie i miejscu podjęcia działań protestacyjno – strajkowych powiadomimy oddzielnym komunikatem.

Podpisali: Stanisław Stolorz, Henryk Grymel, Jerzy Oleszak.

Oryginał dokumentu do pobrania poniżej.

komunikat