Czy pracodawca musi wyznaczyć miejsce na palarnię?

przez admin

Nałogowe palenie papierosów nie jest już takie powszechne w Polsce, jak jeszcze kilkanaście lat temu. Oczywiście, pozostaje to sporym problemem, ale większości młodych ludzi wychodzi z założenia, że palenie przestało być modne. Jest uciążliwe i kosztowne, być może też wiele osób rzuca palenie albo w ogóle nie zaczyna palić. Niegdyś w każdym większym zakładzie pracy były tworzone specjalne miejsca dla palaczy – pracowników. Dziś jednak pracodawcy wcale nie muszą zapewniać na terenie swojego przedsiębiorstwa palarni. Wynika to ze zmian w definiowaniu urządzeń sanitarno-higienicznych w polskim prawie.

Palarnia nieobowiązkowa

Jeśli takie jest życzenie pracodawcy, może on w zakładzie pracy wydzielić miejsce na palarnię dla pracowników, ale nie musi tego robić. Wcześniej było to wymagane, ponieważ palarnia była uznawana za pomieszczenie higieniczno-sanitarne. Wraz ze zmianą przepisów, od 6 września ubiegłego roku już nim nie jest, dlatego też pracodawca nie musi jej organizować w ramach zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Pracodawca musi zachować zgodne z przepisami warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w takich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych jak:
·         Szatnia,
·         Umywalnia,
·         Pomieszczenia z natryskami,
·         Ustępy,
·         Jadalnia,
·         Pomieszczenia do odpoczynku,
·         Pomieszczenia do prania, odkurzania i suszenia odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
·         Pomieszczenia do ogrzania się pracowników.
Od momentu wyłączenia palarni z katalogu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, z pracodawcy zdjęty został obowiązek jej wydzielania w zakładzie pracy.

Ustawa o ochronie zdrowia

W rzeczonej ustawie z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych na stanowisku pracy. Właściciel bądź osoba zarządzająca pomieszczeniami zakładu pracy może wyznaczyć palarnię. Jeśli jej nie ma, papierosy pracownicy mogą palić wyłącznie na zewnątrz zakładu, w wyznaczonych ku temu miejscach.
Źródło :
Serwis Biznes-Firma.pl