CDO24 CENTRUM OCHRONY PRAWNEJ i ZWIĄZEK ZAWODOWY KOLEJARZY ŚLĄSKICH przy PKP PLK S.A. KOMENDA SOK UMOWA DOT. OCHRONY PRAWNEJ DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU

przez admin

CDO24 CENTRUM OCHRONY PRAWNEJ i ZWIĄZEK ZAWODOWY KOLEJARZY ŚLĄSKICH   przy PKP PLK S.A. KOMENDA SOK UMOWA DOT.  OCHRONY  PRAWNEJ DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU

W październiku br. została podpisana umowa pomiędzy naszym związkiem zawodowym a firmą prawniczą CDO 24 dotycząca ochrony prawnej naszych członków związku.

Umowa zawarta została na oferowany przez firmę CDO 24 Pakiet Ochrony Prawnej Premium. Pakiet będzie obowiązywał od chwili przystąpienia przez członków związku do programu po podpisaniu przygotowanej przez CDO 24 deklaracji przez rok z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

Już od chwili przystąpienia do umowy grupowej zawartej pomiędzy CDO24 a Związkiem Zawodowym Kolejarzy Śląskich członek związku  otrzyma Kartę CDO24, dzięki której będzie mógł korzystać z profesjonalnej ochrony prawnej oraz uzyskać indywidualną pomoc,  a w szczególności:

  • dostęp do porad prawnika poprzez infolinię;
  • wsparcie prawne dochodzonego odszkodowania;
  • zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi lub sprawcy szkody;
  • reprezentację sądową i pozasądową przez prawnika;
  • ochronę prawną podczas zdarzenia.

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną prawną CDO24 dokonuje indywidualnej analizy sprawy, kompleksowo w imieniu członka związku prowadzi postępowanie, przygotowuje wymagane pisma oraz zapewnia nieodpłatną reprezentację przez prawnika  w toku postępowania sądowego.

Dla każdego członka związku, który chce zadbać o komfort i bezpieczeństwo swojej rodziny, CDO24 proponuje objęcie ich ochroną prawną za dodatkową opłatą w Pakiecie „Premium Rodzinna”.  W przypadku wyboru  pakietu „Premium Rodzinna”, który obejmuje zakres ochrony pakietu „Premium” dla wszystkich wskazanych członków najbliższej rodziny, klient zobowiązany będzie tylko do dopłaty rocznej w kwocie 30,00zł, którą należy uiścić przy podpisaniu zgłoszenia.

Aby zostać objętym ochroną prawną świadczoną przez CDO24, wystarczy być członkiem Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich, wypełnić zgłoszenie  oraz odebrać Kartę CDO24.

Szczegółowych informacji udziela przewodniczący związku pod nr 0668313290 (połączenie bezpłatne z telefonów służbowych SOK).

Deklaracje zostaną wydawane od miesiąca listopada br.

Robert Sobota