Bombardier z kontraktem na sygnalizację odcinka linii E59

przez admin

Dziś PKP PLK podpisała umowę na projekt i zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych na odcinku Wrocław – granica województwa dolnośląskiego w ramach projektu modernizacji linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań.

 Fot. PKP PLK Fot. PKP PLK

Urządzenia dostarczy Bombardier Transportation ZWUS Polska w konsorcjum z Krakowskimi Zakładami Automatyki i firmą Roman Sabat Biuro Wdrożeniowo-Projektowe Sabel za 94 593 643,90 zł netto, 116 350 182,00 zł brutto. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie (adaptację projektu budowlanego z uzyskaniem pozwolenia na budowę i projekt wykonawczy) i wykonanie kompleksowej przebudowy sieci i urządzeń telekomunikacji oraz urządzeń automatyki kolejowej na linii kolejowej E 59, odcinek Wrocław Grabiszyn – granica województwa dolnośląskiego z wprowadzeniem do stacji Rawicz.

Zadaniem wykonawcy jest modernizacja i dostosowanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych do jazdy pociągów z prędkością 160km/h. Stacyjne i liniowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym muszą umożliwiać zabudowę w przyszłości systemu ERTMS poziom 2 dla umożliwienia jazdy pociągów z prędkościami powyżej 160km/h. Organizacja robót będących przedmiotem zamówienia musi być ściśle powiązana z organizacją robót podstawowych (roboty torowe, energetyczne, mostowe i inne), prowadzonych przez Wykonawcę, wyłonionego w ramach odrębnego postępowania, dla modernizacji linii kolejowej E 59 na tym odcinku.

Teletechniczne prace budowlane prowadzone będą na terenach stacji i szlaków kolejowych,
a w nielicznych przypadkach poza terenem kolejowym. W ramach modernizacji dokonana będzie przebudowa układów torowych na stacjach i posterunkach ruchu. Odpowiednio do zmian układów torowych przebudowane zostaną także stacyjne urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Okres realizacji zamówienia wynosi 37 miesięcy od dnia wydania polecenia rozpoczęcia i nie dłużej niż
do 30 czerwca 2014 r.

 

 

(źródło: PKP PLK, 24 maja 2011)