Związki domagają się podpisania Regulaminu Wynagrodzeń w PKP Intercity

przez admin

Po odbytym Komitecie Protestacyjno-Strajkowym przewodniczący trzech reprezentatywnych ponadzakładowych central związkowych – Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP Stanisław Stolorz, Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych Leszek Miętek i Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” Henryk Grymel wystosowali pismo do Prezesa Zarządu PKP Intercity S.A.
Grzegorza Mędzy, w którym wnoszą o wdrożenie Regulaminu Wynagradzania we wszystkich zakładach spółki, który w swoich zapisach będzie zgodny z wynegocjowanym i podpisanym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy. W piśmie związkowcy wnoszą także o podpisanie i wdrożenie z dniem 1 września br. uzgodnionego i parafowanego porozumienia partnerów społecznych oraz zasad uregulowanych w protokole wprowadzającym ZUZP.

Przypomnijmy, że takie same żądania wystosowała także Rada Branżowa Intercity na swoim ostatnim posiedzeniu w dniu 20 sierpnia br.

 

Źródło – Federacja ZZP PKP