Zebrania sprawozdawczo-wyborcze w organizacjach zakładowych, międzyzakładowych i TOEiR Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich.

przez admin
01

W tym roku kończy się kadencja i zgodnie ze Statutem oraz Ordynacją Wyborczą konieczne było dokonanie wyboru nowych władz związkowych w organizacjach zakładowych, międzyzakładowych i TOEiR .
Zgodnie z grudniową uchwałą Zarządu Głównego ZZK Śl. do dnia 1 marca br. w organizacjach zakładowych, międzyzakładowych i Terenowych Organizacjach Emerytów i Rencistów ZZK Śl. odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze. Podczas tych zebrań ustępujące zarządy oraz komisje rewizyjne przedstawiały sprawozdania ze swojej działalności, a delegaci udzielali absolutorium tym zarządom, dyskutowali nad kierunkami działania związku oraz wybierali władze związkowe i Delegatów na VI Zjazd ZZK Śl.

W tym roku kończy się kadencja i zgodnie ze Statutem oraz Ordynacją Wyborczą konieczne było dokonanie wyboru nowych władz związkowych w organizacjach zakładowych, międzyzakładowych i TOEiR .
Zgodnie z grudniową uchwałą Zarządu Głównego ZZK Śl. do dnia 1 marca br. w organizacjach zakładowych, międzyzakładowych i Terenowych Organizacjach Emerytów i Rencistów ZZK Śl. odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze. Podczas tych zebrań ustępujące zarządy oraz komisje rewizyjne przedstawiały sprawozdania ze swojej działalności, a delegaci udzielali absolutorium tym zarządom, dyskutowali nad kierunkami działania związku oraz wybierali władze związkowe i Delegatów na VI Zjazd ZZK Śl.
Poniżej przedstawiamy wyniki wyborów w poszczególnych zarządach i TOEiR.

10 styczeń

Terenowa Organizacja Emerytów i Rencistów w Katowicach
– przewodnicząca Iwona DĄBROWSKA (jednocześnie Delegat na VI Zjazd)

16 styczeń

Terenowa Organizacja Emerytów i Rencistów w Czechowicach Dziedzicach
– przewodniczący Jan MALINA (jednocześnie Delegat na VI Zjazd)

27 styczeń

ZZK Śl. W Śląskim Zakładzie Napraw Infrastruktury Kolejowej w Katowicach
– przewodniczący zarządu – Józef CZAJA
– przewodnicząca komisji rewizyjnej – Bogumiła SZLACHETKA
– Delegat na VI Zjazd ZZK Śl. – Mirosław CHRZĄŚCIEL i Józef CZAJA

2 luty

Terenowa Organizacja Emerytów i Rencistów w Rybniku
– przewodniczący – Jerzy ZAMOJSKI (jednocześnie Delegat na VI Zjazd)

03

7 luty

Terenowa Organizacja Emerytów i Rencistów w Częstochowie
– przewodnicząca – Teresa WOJTYNEK (jednocześnie Delegat na VI Zjazd)

04

7 luty

Natura Tour w Katowicach
– przewodnicząca – Agnieszka BRALCZYK
– przewodnicząca komisji rewizyjnej – Mariola DZIEDZICKA
– Delegat na VI Zjazd – Ewa PACZYŃSKA i Agnieszka BRALCZYK

8 luty

Terenowa Organizacja Emerytów i Rencistów w Jaworznie Szczakowej
– przewodnicząca – Janina HABERA (jednocześnie Delegat na VI Zjazd)

05

10 luty

PKP PLK S.A Straż Ochrony Kolei
– przewodniczący – Robert SOBOTA
– przewodnicząca komisji rewizyjnej – Mirosława SKIBA
– Delegaci na VI Zjazd – Robert SOBOTA, Mirosława SKIBA i Kazimierz KUŚ

06

10 luty

PKP CARGO Zakład Południowy w Katowicach
– przewodniczący – Ryszard ROWIŃSKI
– przewodniczący komisji rewizyjnej – Krzysztof BORÓWKA
– Delegaci na VI Zjazd – Ryszard ROWIŃSKI, Ewa RZEPA i Barbara KOWALCZYK

07

14 luty

PKP Energetyka Zakład Górnośląski w Katowicach
– przewodniczący – Czesław GRYGIEREK
– przewodniczący komisji rewizyjnej – Ryszard BABIŃSKI
– Delegaci na VI Zjazd – Czesław GRYGIEREK, Andrzej WOSZ i Lesław DZIEDZIC

08

15 luty

PKP PLK S.A Zakład Linii Kolejowych w Opolu
– przewodnicząca – Leokadia WINIARSKA
– przewodnicząca komisji rewizyjnej – Justyna MYŚLIWIEC
– Delegaci na VI Zjazd – Leokadia WiNIARSKA, Lucyna ZIOMEK i Artur WIŚNIEWSKI

09

16 luty

PKP CARGO S.A. Zakład Południowy z/s w Czechowicach Dziedzicach
Organizacja Międzyzakładowa
– przewodnicząca – Maria ŻYŁA
– przewodnicząca komisji rewizyjnej – Bożena LOSA
– Delegaci na VI Zjazd ZZK Śl. – Maria ŻYŁA, Adam STUŚ i Witold WALICZEK

 10

16 luty

PKP CARGO S.A. Zakład Południowy z/s w Czechowicach Dziedzicach
– przewodniczący – Henryk TOMIK
– przewodniczący komisji rewizyjnej – Henryk GRACA
– Delegaci na VI Zjazd – Henryk TOMIK i Bronisław SZCZYPKA

11

17 luty

PKP S.A Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach
– przewodniczący – Henryk BRODZIAK
– przewodnicząca komisji rewizyjnej – Katarzyna NIEŚMIAŁOWSKA
– Delegaci na VI Zjazd – Henryk BRODZIAK i Rajmund DOMINIAK

12

17 luty

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny św. Barbary w Sosnowcu
– przewodniczący – Piotr ROSPĘK
– przewodniczący komisji rewizyjnej – Dariusz HĘŚ
– Delegaci na VI Zjazd – Piotr ROSPĘK, Anna WILCZYŃSKA i Tomasz PASEK

13

22 luty

PKP Energetyka S.A. Zakład Śląski w Gliwicach
– przewodniczący – Ryszard MOCEK
– przewodnicząca komisji rewizyjnej – Bogumiła ŁAZAJ
– Delegaci na VI Zjazd – Ryszard MOCEK i Andrzej STRZESZEWSKI

14

20 luty

PKP CARGO S.A. Zakład Śląski z/s w Rybniku
– przewodniczący – Zbigniew MEDALION
– przewodnicząca komisji rewizyjnej – Aleksandra MENCNER
– Delegaci na VI Zjazd – Zbigniew MEDALION i Andrzej ADAMIEC

 15

22 luty

Bombardier Transportation ZWUS Polska w Katowicach
– przewodniczący – Grzegorz PARYL
– przewodnicząca komisji rewizyjnej – Anna ŻÓŁTAŃSKA
– delegaci na VI Zjazd – Grzegorz PARYL i Rafał HAŁACZKIEWIC

Desktop8

22 luty

Terenowa organizacja Emerytów i Rencistów w Łazach
– przewodnicząca – Bożena PAŁUCHA (jednocześnie Delegat na VI Zjazd)

17

23 luty

PKP Energetyka S.A Zakład Staropolski w Częstochowie
– przewodniczący – Wilhelm SAGAN
– przewodniczący komisji rewizyjnej – Mariusz DOBRAKOWSKI
– Delegaci na VI Zjazd – Wilhelm SAGAN i Krzysztof CHMIELARZ

18

24 luty

PKP Intercity w Katowicach
– przewodniczący – Piotr MROCZEK
– przewodniczący komisji rewizyjnej – Anetta WRÓBEL
– Delegaci na VI Zjazd – Piotr MROCZEK i Adam ZAGUBIEŃ

19

24 luty

PKP CARGO S.A Zakład Śląski w Tarnowskich Górach
– przewodniczący – Jarosław ŚLEPACZUK
– przewodniczący komisji rewizyjnej – Ryszard BARTOSZEK
– Delegaci na VI Zjazd – Jarosław ŚLEPACZUK, Adriana ADAMCZYK, Jarosław MUSZKO I Marek CEMPULIK

20

24 luty

PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie
– przewodnicząca – Joanna KLEKOT
– przewodnicząca komisji rewizyjnej – Edyta KOTALA
– Delegaci na VI Zjazd – Joanna KLEKOT, Bogusława GAWROŃSKA i Ireneusz ROGALSKI

21

27 luty

Przewozy Regionalne z/s w Częstochowie
– przewodniczący – Janusz KOWALCZYK
– przewodniczący komisji rewizyjnej – Jacek NITECKI
– Delegaci na VI Zjazd – Janusz Kowalczyk i Marek JAWORSKI

22

28 luty

PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach
– przewodniczący – Jan BEDNAREK
– przewodnicząca komisji rewizyjnej – Małgorzata HAŁGAS
– Delegaci na VI Zjazd – Jan BEDNAREK, Damian SAFIAN i Andrzej SZCZUKA

23

1 marzec

PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu
– przewodnicząca – Renata DĄBKOWSKA
– przewodnicząca komisji rewizyjnej – Bożena COPIK
– Delegaci na VI Zjazd – Renata DĄBKOWSKA, Wioletta GOLDA, Andrzej SOBCZAK i Tomasz DONOCIK

24

Wszystkim nowowybranym serdecznie gratulujemy. Życzymy cierpliwości, wytrwałości, efektywności w działaniu i wielu sukcesów nie tylko na niwie związkowej.
Przypominamy, że VI Zjazd Delegatów ZZK Śl. odbędzie się 31 marca w Katowicach.
Renata Wicha