Zasiłek opiekuńczy, a praca zmianowa

przez admin

W związku z zamknięciem żłobków i przedszkoli i związaną z tym kwestią dotyczącą przyznania zasiłków opiekuńczych,  zwróciłem do ZUS się z pytaniem, dotyczącym co w przypadku pracowników wykonujących pracę zmianową. Czy okres opieki obejmuje również zmianę nocną oraz weekendy i święta, czy  pracownik musi stawić się w takich przypadkach do pracy? Czy można okres wprowadzenia obostrzeń traktować jako jeden ciągły na chwilę obecną ( 27.03 – 9.04) okres opieki na dziecko bez konieczności stawienia się w pracy we wskazanych powyżej sytuacjach. 

Poniżej zamieszczam odpowiedź Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, może będzie ona niektórym pomocna:

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłek opiekuńczy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Jeśli zatem ubezpieczony wnioskuje o dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres, który obejmuje także sobotę i niedzielę, ma prawo do zasiłku opiekuńczego także za te dni. Jeżeli w oświadczeniu składanym do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego wskaże wyłącznie okresy od poniedziałku do piątku, zasiłek ten zgodnie z wnioskiem ubezpieczonego będzie przysługiwał tylko za te dni, bez soboty i niedzieli.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje Ci, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą  zapewnić opiekę. Nie dotyczy to opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 2.

Członkiem rodziny, który może zapewnić opiekę, nie jest osoba, która:

  • jest całkowicie niezdolna do pracy,
  • jest chora,
  • nie jest sprawna fizycznie lub psychicznie za względu na swój wiek,
  • prowadzi gospodarstwo rolne,
  • jest pracownikiem, który odpoczywa po pracy na NOCNEJ ZMIANIE,
  • prowadzi działalność,
  • nie jest zobowiązana do opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – jeśli odmawia sprawowania opieki

Sebastian Szwarc