Joanna Klekot kandydatką do Rady Nadzorczej PKP PLK S.A

przez admin

W dniu 24.03.2021 r. w Federacji ZZK odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Polskich Linii Kolejowych Federacji ZZK. Jednym z najważniejszych punktów posiedzenia był wybór kandydata na kandydata – przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej PKP PLK S.A.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji oraz głosowaniu zdecydowano, że kandydatem z ramienia Rady Branżowej PLK będzie Kol. Joanna Klekot – przewodnicząca Rady Branżowej PLK. Listy poparcia dla kandydata prześlemy natychmiast po ich otrzymaniu łącznie z informacjami o osobie kandydata