XXV Lecie ZZK Śl.

przez admin
XXV lecie

XXV lecie

13 grudnia to ważna data dla Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich. To właśnie w tym dniu 25 lat temu w 1991 roku odbył się I Zjazd naszego związku. Do historii odwołuje się poprzedni artykuł, w którym po krótce opisana jest działalność naszej organizacji, a także naszych członków.

W związku z tym jubileuszem w organizacjach zakładowych i międzyzakładowych ZZK ŚL. odbyły się różnego rodzaju spotkania, akademie czy imprezy okolicznościowe.

Pierwsza odbyła się już 4 listopada w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie spotkali się najbardziej aktywni działacze naszej organizacji przy PP CARGO S.A. Zakład Południowy w Katowicach z/s w Czechowicach-Dziedzicach.  Czyniący honory gospodarza przewodniczący Henryk Tomik zadbał o odświętny nastrój tego spotkania.  Czołowi działacze tej organizacji zostali uhonorowani  związkową odznaką „Zasłużony dla ZZK Śl.” oraz Honorową Odznaką ZZK Śl. Wspomnieniom minionych lat nie było końca, a miła atmosfera towarzyszyła wszystkim zaproszonym. Zdjęcia ze spotkania poniżej.

XXV lecie

13 grudnia to ważna data dla Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich. To właśnie w tym dniu 25 lat temu w 1991 roku odbył się I Zjazd naszego związku. Do historii odwołuje się poprzedni artykuł, w którym po krótce opisana jest działalność naszej organizacji, a także naszych członków.

W związku z tym jubileuszem w organizacjach zakładowych i międzyzakładowych ZZK ŚL. odbyły się różnego rodzaju spotkania, akademie czy imprezy okolicznościowe.

Pierwsza odbyła się już 4 listopada w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie spotkali się najbardziej aktywni działacze naszej organizacji przy PP CARGO S.A. Zakład Południowy w Katowicach z/s w Czechowicach-Dziedzicach.  Czyniący honory gospodarza przewodniczący Henryk Tomik zadbał o odświętny nastrój tego spotkania.  Czołowi działacze tej organizacji zostali uhonorowani  związkową odznaką „Zasłużony dla ZZK Śl.” oraz Honorową Odznaką ZZK Śl. Wspomnieniom minionych lat nie było końca, a miła atmosfera towarzyszyła wszystkim zaproszonym. Zdjęcia ze spotkania poniżej.

001

002

Dwa tygodnie później spotkaliśmy się na uroczystościach z okazji XXV Lecia ZZK Śl. w Tarnowskich Górach., gdzie na zaproszenie organizatorów czyli Zarządu Zakładowego ZZK Śl. w PKP CARGO S.A. Zakład Śląski w Tarnowskich Górach z przewodniczącym Jarosławem Ślepaczukiem przybyli bardzo szanowni goście, ale przede wszystkim koleżanki i koledzy działacze tej organizacji. Wśród zaproszonych nie zabrakło przedstawicieli dyrekcji zakładu, Federacji ZZK oraz reprezentantów instytucji współpracujących z tą organizacją. Nie zabrakło także założycieli tej organizacji i przedstawicieli seniorów. Były serdeczne słowa podziękowań, życzenia dalszych sukcesów, a także odznaczenia związkowe i okazjonalne upominki. Zdęcia z Tarnowskich Gór poniżej.

003

004

005

006

007

Członkowie ZZK Śl. w PKP PLK S.A  w Opolu postanowili, że nasze XXV Lecie będą świętować w Zakopanym. Obchody zainaugurowane zostały krótką akademią w dniu 26.11.br., którą rozpoczęła przewodnicząca Winiarska Leokadia. W swoim wystąpieniu podziękowała i złożyła wyrazy uznania wszystkim członkom związku za wkład i zaangażowanie w działalność naszego związku, za dobrą współpracę oraz za to, że przyczynili się do rozwoju naszego związku i z tej okazji uhonorował wyróżniających się członków związku wręczając podziękowania oraz honorując odznaczeniami związkowymi. Niespodzianką dla wszystkich był występ kapeli góralskiej, przy taktach której wszyscy bawili się wyśmienicie, co widać na poniższych zdjęciach.

008

009

Centralnym punktem obchodów XXV lecia ZZK Śl. była zorganizowana przez zarząd Główny ZZK Śl. akademia, która odbyła się w „Dworku Pod Lipami” w katowickim Giszowcu.  Z zaproszenia skorzystało ponad 100 najbardziej aktywnych działaczy wybranych z organizacji zakładowych i międzyzakładowych oraz szanownych gości : przedstawicieli Federacji ZZK, poszczególnych Spółek oraz dyrekcji zakładów, na których terenie działają nasze organizacje. Były także osoby na co dzień współpracujące z ZZK Śl.  Nie zabrakło byłych członków zarządu Głównego ZZK Śl. i naszych szanownych seniorów. Wśród słów przypomnienia historii naszego związku przewijały się serdeczne słowa podziękowań oraz życzeń dalszej efektywnej pracy na rzecz naszych członków.

W roku 2011 roku Zarząd Główny ZZK Śl. podjął uchwałę o wydaniu Odznaki „Zasłużony dla ZZK Śl,” dla czołowych działaczy naszej organizacji oraz Odznaki „Przyjaciel ZZK Śl” dla osób sympatyzujących i sprzyjających naszym działaczom.

5 lat temu z okazji XX lecia ZZK Śl. odznaczenia „Zasłużony dla ZZK Śl” zostały przyznane założycielom, przewodniczącym organizacji związkowych i najbardziej czynnym działaczom organizacji zakładowych i międzyzakładowych oraz  naszym przewodniczącym z Terenowych Organizacji Emerytów i Rencistów. Tym razem uchwałą Zarządu Głównego ZZK Śl. z dnia 17 listopada przyznano Odznakę „Zasłużony dla ZZK Śl,” dla naszego przedstawiciela w Federacji, przewodniczącego Zarządu Głównego oraz przewodniczących organizacji zakładowych: Ewy Paczyńskiej, Leokadii Winiarskiej, Czesława Grygierka, Janusza Kowalczyka i Henryka Tomika. Poza tym odznaką tą zostało jeszcze uhonorowanych 24 czołowych działaczy wybranych przez organizacje zakładowe. Miłym akcentem było przyznanie przez Federację ZZK  Honorowej Odznaki Federacji dla 28 naszych członków, których udekorował przewodniczący Federacji Stanisław Stolorz.  Przewodniczący organizacji zakładowych osobiście podziękowali swoim dyrektorom i wręczyli im upominki. Po części oficjalnej rozpoczęła się dobra zabawa, którą umilał nam zespół Hiba Band. Zainteresowanych zdjęciami Jarka Ślepaczuka z tej uroczystości odsyłam do galerii.

010

011

012

013

Patrząc wstecz wiemy, że te 25 lat naszej działalności nie byłaby możliwa bez tak wspaniałego zespołu tworzącego Związek Zawodowy Kolejarzy Śląskich. Nasze sukcesy to zasługa Was wszystkich. Nie samego Zarządu czy pojedynczych osób, ale wszystkich razem, bo jak zawsze podkreślamy, że w jedności siła. Za te 25 lat razem bardzo dziękujemy i życzymy samych sukcesów.

Renata Wicha