25 lecie ZZK ŚL.

przez admin
XXV lecie

XXV lecie

DROGIE KOLEŻANKI I KOLEDZY,
SZANOWNI PRZYJACIELE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
KOLEJARZY ŚLĄSKICH
I WSPÓŁPRACUJĄCY Z NASZĄ ORGANIZACJĄ.

W grudniu 2016 roku obchodzimy XXV-lecie działalności
Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich.
Mamy za sobą trudne momenty, ale i radosne chwile.
Zmieniały się strategie i cele, jednak w naszej pracy dominowała podstawowa zasada,
że liczy się uczciwość w pracy i dobro każdego pracownika,
a przede wszystkim polskiego kolejarza.

Pragniemy Całemu Zarządowi Głównemu ZZK Śl.,
naszym działaczom związkowym w organizacjach
zakładowych i międzyzakładowych,
szanownym Seniorom zrzeszonym w Terenowych Organizacjach
Emerytów i Rencistów ZZK Śl.,
przyjaciołom naszej organizacji oraz wszystkim współpracującym złożyć gorące słowa podziękowań za dotychczasową działalność.
Dziękujemy za wiele lat poświęceń i oddania, za wierność,
 lojalność i trud włożony w pracę.
Życząc wielu sukcesów zawodowych i prywatnych,
zdrowia oraz satysfakcji
pozostajemy z wielkimi wyrazami szacunku.
Życzymy także dalszej odwagi i siły, by porywać się na kolejne lata działań, które zmierzają do poprawy polskiego kolejnictwa.

pdfHistoria ZZK ŚL.

Z wyrazami szacunku:
Wiesław Drąg
Renata Wicha
Robert Sobota