V ZJAZD ZZKŚl.

przez admin

W dniu 22.03.2012 roku w Katowicach odbył się V Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów ZZKŚl. Gościem Zjazdu był Stanisław Stolorz – Przewodniczący Federacji ZZP PKP , były przewodniczący ZZKŚl. Piotr Borzymski oraz przewodniczący organizacji współpracujących z ZZKŚl. : Andrzej Gwóźdź i Zdzisław Żelezik. Obradom przewodniczył wybrany przez Zjazd Mirosław Gębczyk.Przewodniczący Zarządu Głównego ZZKŚl. Jan Lalik przedstawił Delegatom sprawozdanie z działalności za IV kadencję, które po dyskusji zostało przyjęte a Zarządowi udzielono jednogłośnie absolutorium.Delegaci spełniając swój statutowy obowiązek , po zatwierdzeniu Regulaminu Wyborów wybrali na nową kadencję :

Przewodniczącego Zarządu Głównego ZZKŚl. – Jana Lalika ( wybrany jednomyślnie)

a na Przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej – Mirosławę Skibę .

V Zjazd przyjął poprawki do Statutu i Ordynacji Wyborczej ZZKŚl. oraz Program Związku na lata 2012 – 2017.

Po zjeździe odbyło się I posiedzenie Zarządu Głównego , na którym dokonano wyboru 3 wiceprzewodniczących , którymi zostali :

            Renata Wicha

            Wiesław Drąg

            Robert Sobota

Po dokonaniu zmian w KRS strona internetowa w zakresie personalnym będzie aktualizowana.