Ulgi w 2012 r.

przez admin

6 października br. odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych ze Związkiem Pracodawców Kolejowych w sprawie wynegocjowania i podpisania nowego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników spółek zrzeszonych w ZPK. Strony przedstawiły swoje stanowiska: związki zawodowe proponują wycofanie wypowiedzenia starego PUZP i wprowadzenie do niego zmian w formie protokołu dodatkowego (patrz załącznik); prezes ZPK Krzysztof Mamiński wykluczył na chwilę obecną możliwość wycofania starego PUZP, ale jak zaznaczył, „nigdy nie należy mówić nigdy”. Kolejne spotkanie w temacie PUZP ma się odbyć z inicjatywy związków w ciągu najbliższych 3 tygodni lub z inicjatywy ZPK po 1 listopada.

Strona pracodawców zaznaczyła, że jeśli nie będzie możliwości dojścia do porozumienia względem nowego PUZP, zacznie występować do spółek o uregulowanie w zakładowych układach zbiorowych pracy kwestii ulg przejazdowych. Jednocześnie strona pracodawców uznała, że dotychczasowe zasady świadczenia ulg przejazdowych obowiązujące w roku 2011 będą również obowiązywały w roku 2012. ZPK podpisało w tej kwestii porozumienie z przewoźnikami.

Federacja ZZP PKP od samego początku domagała się przyjęcia takiej interpretacji na gruncie przedstawionej przez siebie opinii prawnej. Zasady obowiązywania ulgowych świadczeń przejazdowych w latach kolejnych, począwszy od roku 2013, to sprawa otwarta. ZPK w najbliższym czasie przedstawi swoje propozycje.

Do pobrania: