ULGI PRZEJAZDOWE NA 2013 ROK UZGODNIONE !!!

przez admin
pdf

pdf ULGI PRZEJAZDOWE NA 2013 ROK UZGODNIONE !!!

Dzisiaj w siedzibie Federacji ZZP PKP w Warszawie podpisano porozumienie pracodawców kolejowych ze związkami zawodowymi w sprawie systemu ulg przejazdowych dla pracowników kolei, ich współmałżonków i dzieci, a także emerytów kolejowych. Porozumienie będzie obowiązywać do końca br. Obie strony zgodziły się na gruntowną przebudowę systemu ulg, która będzie uwzględniała zmieniający się kształt rynku kolejowego w Polsce.

Do porozumienia, regulującego kształt ulg do końca 2013 roku, przystąpiły spółki przewozowe należące do Grupy PKP: PKP Intercity, trójmiejską Szybka Kolej Miejska oraz pozostali przewoźnicy dołączeni z inicjatywy PKP S.A.: Koleje Mazowieckie, Warszawska Kolej Dojazdowa, Przewozy Regionalne, Koleje Śląskie oraz Koleje Wielkopolskie. Spór zbiorowy nie został jednak zakończony – będą prowadzone dalsze negocjacje w sprawie ulg na przyszły rok. Według protokołu, spór ma zostać zakończony do 1 lipca 2013 roku.

Zgodnie z zawartym porozumieniem:

  • bezpłatna ulga na przejazdy pierwszą klasą dla pracowników kolejowych przestała obowiązywać, natomiast 99 proc. ulga w drugiej klasie będzie obowiązywać do czasu wypracowania ostatecznego kształtu ulg,
  • dzieci pracowników będą miały ulgę w wymiarze 80 proc. w całości finansowana przez pracodawcę,
  • współmałżonkowie będą mieli ulgę w wysokości 80 proc. przy zachowaniu częściowej odpłatności (pracownik płaci 50 proc. wartości ulgi za współmałżonka).
  • emeryci i renciści kolejowi będą mieli prawo do ulgi 99 proc. przy zachowaniu częściowej odpłatności: dwa pakiety na przewoźników (pierwszy pakiet: PKP Intercity, Koleje Mazowieckie, SKM Trójmiasto, Warszawska Kolej Dojazdowa, oraz drugi pakiet: Przewozy Regionalne, Koleje Wielkopolskie, Koleje Śląskie) w cenie 50 zł/rok każdy