Strajk w spółkach Grupy PKP coraz bliżej?

przez admin

Po całonocnych rozmowach przedstawicieli pracodawców, czyli ZPK z przedstawicielami reprezentatywnych central związkowych przy udziale mediatora Longina Komołowskiego nie doszło do przełomowych decyzji pozwalających na oddalenie groźby strajku w spółkach Grupy PKP.

Dziś rano spisany został Protokół, z którego wynika, że 4 stycznia 2013 roku dojdzie do ostatecznego zakończenia mediacji a ich finałem może być podpisanie porozumienia lub pełne otwarcie drogi do strajku w Grupie PKP.

Jak wynika z Protokołu, mediator przyjmuje do wiadomości stanowiska stron sporu, czyli pracodawcy dotyczące konieczności wynegocjowania z przewoźnikami (Koleje Śląskie, Koleje Dolnośląskie, Koleje Wielkopolskie) warunków przystąpienia do porozumienia ws. ulg oraz związanego z tym warunku strony związkowej, że przedłużenie związanej z tym mediacji musi wiązać się z przedłużeniem dotychczas obowiązujących ulg do 31 stycznia 2013 r.

Ponadto, zdaniem mediatora na osiągnięcie porozumienia potrzeba więcej czasu, aby poczynić dodatkowe ustalenia. Dlatego sugeruje on, aby spełnić warunek związków, co ma stworzyć stronom możliwość porozumienia w czasie kontynuacji mediacji, czyli 15 stycznia 2013 r. „Deklaracja pracodawcy, że do 4 stycznia 2013 r. przekaże stronie związkowej ostateczny sposób realizacji ‘tego warunku’ jest dobrym krokiem w stronę osiągnięcia porozumienia. Przedstawienie przez pracodawcę sposobu realizacji ‘tego warunku’ powinno odbyć się podczas spotkania 4 stycznia 2013 r.” – czytamy w Protokole.

Jeżeli jednak do tego czasu nie nastąpi przedłużenie o miesiąc stosowania obowiązujących obecnie ulg to podpisany protokół staje się protokołem rozbieżności. Taki obrót sprawy kończy mediacje i otwiera związkom furtkę do przeprowadzenia legalnego strajku.

Źródło – Kurier Kolejowy