Strajk ostrzegawczy w Przewozach Regionalnych

przez admin

Strajk ostrzegawczy w Przewozach Regionalnych

5 lipca 2011 r. godz. 7.00 -9.00

 

Dlaczego musimy go przeprowadzić?

Zanim skrytykujesz nas za powstałe niedogodności
proszę przeczytaj ulotkę.
My, Pracownicy Przewozów Regionalnych nie zgadzamy się na pracę
w firmie, której właściciel nie daje możliwości rozwoju, aby zapewnić pasażerom
godne warunki podróżowania.
Od trzech lat pracujemy w firmie, dla której Marszałkowie nie stworzyli szans na
rozwój. Zamiast tego, nie zważając na koszty, mnożą pomysły o tworzeniu kolejnych Spółek
na terenie danego województwa. Realizując mrzonki o własnej kolei trwonią publiczne
pieniądze. Nowe firmy kolejowe zamiast poprawić funkcjonowanie kolejowej komunikacji
w regionie tylko ją pogarszają ale za to stają się miejscem do zatrudnienia „swoich” na
wysokich stanowiskach w Zarządach i Radach Nadzorczych.
Zachowując się niczym dzieci w sklepie z zabawkami kupują tabor kolejowy w pojedynczych
egzemplarzach i poskładany z części różnych producentów, niemal każdy inny. Skutkiem tego
będą gigantyczne koszty utrzymania po okresie gwarancyjnym.
Co gorsza, problemami kolejowego transportu regionalnego nie interesuje się Minister
Infrastruktury, który bezpośrednio odpowiada za reformę kolei a mimo to uważa, że sprawa
Przewozów Regionalnych to nie jego problem.
Na kolei powstała gigantyczna luka pokoleniowa w zawodach związanych z bezpieczeństwem
ruchu kolejowego. Średnia wieku tych pracowników sięga 50 lat. Wkrótce nie będzie komu
obsługiwać pociągów, bo nie są prowadzone szkolenia młodych kadr, brak szkolnictwa
kolejowe. Technika Kolejowe zlikwidowane w całości przed dziesięcioma laty. Już dziś
nierzadkie są przypadki odwoływania pociągów z powodu choroby pracownika i braku
zastępstwa.
Problemem są też niskie wynagrodzenia w Spółce. Przykładowo średnie wynagrodzenie
zasadnicze maszynisty kolejowego wynosi zaledwie 1400 – 1600 złotych brutto. Nie trzeba
nikogo przekonywać, że nie jest to atrakcyjna oferta dla młodych ludzi.
Nie pozwala ona na utrzymanie rodziny pomimo tego, że praca jest wyjątkowo
odpowiedzialna i stresująca. Prawie każdy maszynista ma traumatyczne doświadczenia po
wypadkach kolejowych.
Od trzech lat prowadzimy bezskuteczny dialog w kluczowych dla kolejowych
przewozów regionalnych sprawach. Niestety, zostaliśmy zmuszeni do podjęcia drastycznych
środków protestu w postaci strajku ostrzegawczego.
Staraliśmy się, aby był on jak najmniej dotkliwy dla pasażerów, dlatego zorganizowaliśmy go
w okresie wakacyjnym i poza porannym szczytem przewozowym, by umożliwić jak
największej liczbie osób dotarcie do pracy.
Drodzy Pasażerowie, liczymy na zrozumienie, że działamy nie tylko we
własnym interesie, ale również w interesie podróżnych.

Komitet Strajkowy Kolejarzy