W sprawie badań okresowych w SOK

przez admin

Spotkanie z wiceministrem Ministerstwa Infrastruktury

Andrzejem Masselem

 

Zgodnie z wcześniejszym wystąpieniem Rady Branżowej SOK do  przewodniczącego Stanisława Stolorza o spotkanie z wiceministrem Ministerstwa Infrastruktury Andrzejem Masselem w sprawie zmiany Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 października 2004 r.     w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności. (Dz. U.04 Nr 232, poz. 2332) do pierwszego spotkania doszło podczas Zarządu Głównego Federacji ZZ PKP, którego gościem był pan minister Andrzej Massel. Wstępnie przedstawiłem tam sprawę rygorystycznych badań okresowych dla funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei,     w szczególności przy tym zwracając między innymi uwagę na rządowy program „Solidarność pokoleń 50+”. Pan minister przyjął podane argumenty  i zaprosił nas do kontynuowania dyskusji w najbliższym czasie  w ministerstwie. Zwrócił się przy tym o pisemne wystąpienie w tej materii.

         Dziś (06.04.2011 r.) odbyło się spotkanie, na które pan minister zaprosił przedstawicieli Federacji ZZP PKP jako wnioskodawców   (w rozmowach uczestniczył wiceprzewodniczący FZZP PKP J. Piechel,   R. Raczyński i R. Sobota), przedstawicieli Komendy Głównej SOK oraz przedstawicieli Kolejowej Medycyny Pracy. Podczas spotkania widoczna była wola porozumienia wszystkich stron uczestniczących w rozmowach w kwestii zliberalizowania ww. rozporządzenia. W najbliższym czasie nasz pracodawca ma spotkać się ze wszystkimi związkami,  aby ustalić, jakie  zmiany są przez nas oczekiwane celem przedstawienia ich Kolejowej Medycynie Pracy jako wspólnego stanowiska do negocjacji. Mam nadzieję, że negocjacje będą odbywać się w dalszym ciągu pod auspicjami Ministerstwa Infrastruktury       i spowodują oczekiwane przez funkcjonariuszy zmiany.

                                                      Robert Sobota