Spotkanie w sprawie podwyżki wynagrodzeń

przez admin

Koleżanki i Koledzy
Z upoważnienia Przewodniczącego Rady Branżowej Cargo Mariana Koguta przekazuję informację na temat rozmów w sprawie wdrożenia systemowej podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PKP CARGO S.A. Spotkanie odbyło się w siedzibie spółki w dniu dzisiejszym. Pracodawcę reprezentowali – Wojciech Balczun – Prezes Spółki i Ireneusz Wasilewski pełnomocnik Zarządu Spółki ds. zarządzania zasobami ludzkimi i optymalizacji procesu, a stronę związkową organizacje związkowe podpisane na protokole. Spotkanie prowadził mediator Zbigniew Rynasiewicz. Federację reprezentowali – Dariusz Browarek – Wiceprzewodniczący Federacji, Marian Kogut – Przewodniczący Rady Branżowej wraz z zastępcami Elą Fedoruk, Krzyśkiem Czarnotą i Jarkiem Ślepaczukiem.

Poseł Rynasiewicz na wstępie poinformował, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami spotkał się z Ministrem Sławomirem Nowakiem i oświadczył, że w nowej strategii PKP S.A wariantem preferowanym na sposób prywatyzacji spółki jest wariant giełdowy. Konsekwencją tej deklaracji jest posiedzenie Rady Nadzorczej PKP S.A zaplanowane na 25 września 2012. podczas którego koncepcja ma zyskać akceptację i w dalszym postępowaniu zaprezentowana właścicielowi.
W dalszej części spotkania Prezes Spółki W. Balczun odniósł się do postulatu związków zawodowych zawartych w protokole rozbieżności. Prezes Spółki poinformował, że zmiana koncepcji prywatyzacji spółki ( odstąpienie od sprzedaży inwestorowi strategicznemu) na prywatyzację poprzez giełdę wymaga podejmowania wszelkich działań do osiągnięcia korzystnego wyniku finansowego. Obecny wynik za pierwsze 6 miesięcy ( ponad 100 mln zysku netto) pozornie cieszy, ale nie można zdaniem Prezesa nie zauważyć że tylko jego połowa pochodzi ze sprzedaży usług. Przewozy towarów maleją w porównaniu do ubiegłego roku i Zarząd Spółki już wdrożył oszczędności w spółkach naprawczych. Podczas mediacji Prezes  złożył propozycję wdrożenia podwyżki wynagrodzeń z dniem 1 stycznia 2013 r. w wysokości 115 zł w wynagrodzeniu zasadniczym oraz wypłaty premii dodatkowej do końca roku.
Przedstawiciele strony związkowej nie zgodzili się na zaproponowany wariant i podtrzymali postulaty ze sporu zbiorowego. W głosach sprzeciwu pojawiło się niezadowolenie, że mimo dobrego wyniku finansowego spółki nasi pracownicy nie otrzymali w roku bieżącym podwyżki, a pracownicy innej (PLK) mimo ujemnego otrzymali po 115 zł. Strona związkowa podczas prezentacji stanowiska potwierdziła determinację i gotowość do podjęcia kolejnych działań statutowych.

Obecny na spotkaniu mediator stwierdził, że w pełni rozumie postawę przedstawicieli związków zawodowych – brak zrozumienia załogi dla braku podwyżek w PKP CARGO jednak biorąc pod uwagę fakt iż w najbliższych tygodniach zostanie wybrana koncepcja sposobu prywatyzacji spółki  na co niewątpliwy wpływ ma jej kondycja finansowa – w związku z powyższym postuluje rozważenie propozycji Prezesa Spółki z uwzględnieniem możliwości wypłaty premii i kolejnego spotkania po przygotowaniu analizy finansowo ekonomicznej spółki. W dalszej części spotkania trwały  negocjacje kwoty premii, terminu wdrożenia, ustalenia kwoty, którą każdy pracownik musi otrzymać (postulaty z ostatnich posiedzeń Rady Branżowej) oraz co bardzo istotne ustalenia kolejnego terminu mediacji w sprawie wdrożenia systemowej podwyżki wynagrodzeń  niezwłocznie po posiedzeniu Rady Nadzorczej PKP S.A.
Efekt ustaleń zawarty w dołączonym protokole. Ustalenia zostały podpisane przez wszystkie organizacje związkowe obecna na spotkaniu.

Notatkę sporządził Jarosław Ślepaczuk.

Pobierz