Spór zbiorowy w POLREGIO

przez admin

Koleżanki i Koledzy.


Poniżej przekazujemy protokół z dzisiejszego spotkania mediacyjnego, oświadczenie Konwentu Marszałków oraz przesłany do pracowników list Prezesa Spółki. Rozmowy i dyskusje, która odbywają się w tle naszych spotkań mediacyjnych być może rokują na pozytywny wynik zakończenia sporu, jednak brak zdecydowania i stanowczego oświadczenia pracodawcy o konkretach ewentualnego porozumienia zmusza stronę związkową do postawieniu sprawy na ostrzu.
W naszej ocenie, musimy pokazać właścicielom, że spełnienie naszych żądań płacowych jest jedynym argumentem do zaprzestania sporu do strajku włącznie.

Z poważaniem.
Janusz Kowalczyk