Nasz kandydat do Rady Nadzorczej PKP Cargo S.A.

przez admin

Przewodniczący Rady Branżowej CARGO Jarosław Ślepaczuk kandydatem na przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej CARGO S.A. VIII kadencji rekomendowanym przez Federację Związków Zawodowych Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy.

Na posiedzeniu Rady Branżowej CARGO, które odbyło się w dniu 7 lutego 2022 r. przeprowadzony został wybór kandydata pracowników do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie kandydatem został wybrany przewodniczący Rady Branżowej, kol. Jarosław Ślepaczuk. Prezydium Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy w dniu 8 lutego br. potwierdziło rekomendację.
Sylwetkę kandydata i wzór listy poparcia umieścimy na naszej stronie oraz prześlemy zainteresowanym organizacjom związkowym. Uprzejmie prosimy Was o złożenie podpisu na liście poparcia pod kandydaturą Jarosława Ślepaczuka.