Relacja z V Kongresu Forum Związków Zawodowych

przez admin

Czas na podsumowanie V Kongresu Forum Związków Zawodowych, który miał miejsce w Warszawie w dniach 14 – 15 maja.

 

Dorota Gardias została ponownie wybrana Przewodniczącą Forum Związków Zawodowych. W swoim przemówieniu skoncentrowała się na przyszłości Forum zwracając uwagę na to, że jest to organizacja, która w odróżnieniu od OPZZ i „Solidarności” nie jest związana z żadnym ugrupowaniem politycznym.

My, Forum Związków Zawodowych, zawsze będziemy stać po stronie pracownic i pracowników. Będziemy stać za nimi murem bez względu na to, czy naszą Ojczyzną będzie rządzić Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz’15, Platforma Obywatelska, Sojusz Lewicy Demokratycznej, .Nowoczesna, czy jakakolwiek inna partia. Dla nas, każdy pracownik jest tak samo ważny. Pracowniku – nieważne, na jaki marsz chodzisz, kogo popierasz, przeciwko komu protestujesz! Związki zawodowe są od tego, abyś mógła, mógł protestować – apelowała Gardias.

Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych nakreśliła również trzy najważniejsze dla pracownic i pracowników postulaty. Największą uwagę
poświęciła potrzebie skrócenia czasu pracy oraz tego, aby minimalna płaca ustawowo wynosiła połowę średniego wynagrodzenia wyliczanego przez Główny Urząd Statystyczny. Oprócz tego szefowa FZZ podkreślała rolę przywiązania do wartości.

Będziemy atrakcyjni i efektywni dopóki będziemy wierni naszym wartościom, dopóki będziemy walczyć o pracownice i pracowników bez względu na realia polityczne. Takie jest nasze przeznaczenie – stoję tu dziś przed Wami, ponieważ jestem gotowa i zmotywowana, aby w dalszym ciągu je wypełniać – grzmiała z mównicy zwyciężczyni.

Delegaci dokonywali również wyborów na funkcję Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodniczących Forum Związków Zawodowych, Członków KKR oraz Członków Prezydium FZZ. Poniżej lista nowo wybranych władz:

PRZEWODNICZĄCA FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH DOROTA GARDIAS
PRZEWODNICZĄCY KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ FZZ ZDZISŁAW GNACIŃSKI

WICEPRZEWODNICZĄCY FZZ

 1. JANKOWSKI RAFAŁ (NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY POLICJANTÓW)
 2. PTOK KRYSTYNA (OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH)
 3. STOLORZ STANISŁAW (FEDERACJA ZWIĄZEKÓW ZAWODOWYCH KOLEJARZY)
 4. MNICH MAREK (NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY ‘’SOLIDARNOŚĆ”-80)
 5. TRZCIONKA DARIUSZ (POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH „KADRA”)
 6. LUTKOWSKI WALDEMAR (OGÓLNOKRAJOWE ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO)

CZŁONKOWIE PREZYDIUM

 1. KACZMARSKA LONGINA (OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH)
 2. MAŁECKI KRZYSZTOF (KRAJOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY INSPEKTORÓW KONTOLI ZUS)
 3. KOLASA MARCIN (NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GARNICZNEJ)
 4. MICHALSKI ROMAN (OGÓLNOPOLSKIE ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO)
 5. WITTKOWICZ SŁAWOMIR (WOLNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „SOLIDARNOŚĆ-OŚWIATA”
 6. TAUBE STANISŁAW (ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W RP)

CZŁONKOWIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO

 1. BRZEZICKI DARIUSZ (NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY POLICJANTÓW)
 2. OSZYWA MAŁGORZATA (FEDERACJA ZWIĄZEKÓW ZAWODOWYCH KOLEJARZY)
 3. JANOSZKA WIOLETTA (POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH „KADRA”)
 4. MACHNIAK BERNARDA (OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH)
 5. ZARZYCKI MARIUSZ (OGÓLNOKRAJOWE ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO)
 6. BACHANOWICZ KAMIL (NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA)

CZŁONKOWIE KKR

 1. BALCER KRZYSZTOF (NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY POLICJANTÓW)
 2. CIEŚLIK BERNARD (NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY ‘’SOLIDARNOŚĆ”-80)
 3. DĘBKOWSKA KRYSTYNA (OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH)
 4. SUS TOMASZ (OGÓLNOKRAJOWE ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO)
 5. RYL JÓZEF (POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH „KADRA”)
 6. ZIOBRO WALDEMAR (ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW WARSZTATOWYCH)

Kongres obfitował w dyskusje na temat kwestii programowych. Jeden z najważniejszych tematów dotyczył Państwowej Inspekcji Pracy, która w ocenie części przedstawicielek i przedstawicieli Kongresu nie spełnia swojej funkcji będąc instytucją upolitycznioną. Debatowano także o wpisaniu do aktów prawnych pracowników zespołów PGE w system bezpieczeństwa publicznego na terenie RP. Najwyższe władze FZZ wymieniały poglądy dotyczące potrzeb pracowników i konsumentów w branży bankowo – ubezpieczeniowej oraz Zakładów Energetycznych. W tym celu wnioskowano o powołanie zespołów roboczych, które mają się zająć przygotowaniem odpowiednich rozwiązań.