REFERENDUM 26-30.11.2012

przez admin
pdf

                   W dniu 30 października 2012 odbyło się posiedzenie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strakowego z udziałem przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego FORUM ZZ : przewodniczącego – Dariusza Trzcionki i wiceprzewodniczącego Jana Lalika. Zebrani podjęli decyzję o rozpoczęciu procedur referendalnych związanych z zaplanowanym zamiarem przeprowadzenia generalnego strajku solidarnościowego w woj. śląskim .

– Ustaliliśmy harmonogram pierwszych akcji referendalnych. Na początek referendum zostanie przeprowadzone w zakładach branży hutniczej. Odbędzie się ono w dniach 21-23 listopada. Kolejne referendum będzie prowadzone na kolei od 26 do 30 listopada – poinformował Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności. – Referendum w poszczególnych branżach będzie poprzedzać akcja informacyjna w zakładach pracy. Będziemy szczegółowo wyjaśniać ludziom, dlaczego podejmujemy takie działania. Zresztą cały czas odbywają się spotkania ze związkowcami i pracownikami z różnych zakładów i branż, i odzew jest bardzo pozytywny. Wielu ludzi jest przekonanych, że bez radykalnych działań protestacyjnych ich sytuacja może się już tylko pogarszać – dodaje szef śląsko-dąbrowskiej „S”. Podczas następnego spotkania MKPS podjęte zostaną decyzje co do terminów referendów w kolejnych branżach.

REFERENDUM W ZAKŁADACH KOLEJOWYCH WOJ.ŚLĄSKIEGO ZAPLANOWANO NA 26 – 30 LISTOPADA 2012 ROKU.

                                           Jan Lalik

pdf Notatka ze spotkania