Rada Ministrów zajmie się możliwością ogłoszenia upadłości spółek kolejowych

przez admin

Dziś Rada Ministrów będzie obradować nad przyjęciem projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy Prawa upadłościowego i ustawy o transporcie kolejowym. Przyjęcie przez rząd zmian w tych aktach prawnych otworzy drogę do wprowadzenia możliwości bankructwa przewoźników kolejowych utworzonych na mocy ustawy.

 Fot. Kolejowa Agencja Fotograficzna Fot. Kolejowa Agencja Fotograficzna

Artykuł 6 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze wskazuje, że zdolności upadłościowej nie mają instytucje i osoby prawne utworzone w drodze ustawy oraz utworzone w obowiązku nałożonego ustawą. Tak właśnie zostało utworzone 14 spółek przewozowych, w tym PKP Cargo, PKP Intercity, Przewozy Regionalne itd.

Na zmianę rozwiązań prawnych naciska Unia Europejska. UE odbiera brak możliwości ogłoszenia upadłości przez spółki kolejowe jako formę pomocy publicznej, niezgodnej z zasadami uczciwej konkurencji i wolnego rynku.

(źródło: mg, Rynek Kolejowy, 18 sierpnia 2010)