Rada Branżowa PR

przez admin

Prezesi Spółki Przewozy Regionalne na posiedzeniu Rady Branżowej  PR.

W środę 12 lipca odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Przewozów Regionalnych.

W posiedzeniu wzięli udział: Pani Prezes Małgorzata Kuczewska-Łaska oraz Pan Prezes Paweł Stefański. Głównym tematem była likwidacja Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych.  Wiceprzewodniczący Federacji Jan Przywoźny poddał krytyce podjęcie tak ważnej decyzji w tak krótkim czasie po otrzymaniu informacji o przejęciu całości pracy przewozowej przez Koleje Śląskie. Jest to jasny sygnał dla UM o tym, że Spółka nie zamierza walczyć o przetrwanie Zakładu oraz zamknięcie drogi dla dialogu ze strona społeczną. Zaapelował do Prezesów o prowadzenie dialogu z Kolejami Śląskimi nie ustami likwidatora ale samego Zarządu. O pracę dla ludzi należy walczyć. Pani Prezes nie widzi możliwości zatrudnienia pracowników PR Katowice w innych zakładach Spółki. W tej chwili jednak analizowane są potrzeby kadrowe. Sekcja naprawcza  Częstochowa Raków również jest zbędna, dla zapewnienia wymaganej ilości napraw wystarczy Iława i Idzikowice. Nasz wniosek o wypłacenie zwalnianym pracownikom godnej odprawy został odrzucony z powodu braku potrzebnych środków finansowych. Ze strony członków Rady Branżowej pod adresem Zarządu Spółki padło wiele cierpkich słów. Przewodniczący Federacji Stanisław Stolorz zakończył spotkanie apelem do Prezes Kuczewskiej o utrzymanie Katowickiego zakładu, choćby w mocno okrojonej strukturze oraz o podjęcie negocjacji z Urzędem Marszałkowskim w temacie przejęcia zwalnianych pracowników. Poinformował również o wniosku o zwołanie w trybie pilnym posiedzenia WKDS, wyrażając przekonanie o konieczności wzięciu w nim udziału również  członków Zarządu Spółki.

Lidia Ziaja