PUZP – KOMUNIKAT !!!

przez admin

Komunikat dotyczący protestu przeciwko wypowiedzeniu Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych u pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych

Od 1 lipca 2011 r. Związek Pracodawców Kolejowych wypowiedział Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy, którego zapisy stosowane są w spółkach kolejowych.

Wypowiedzenie układu grozi tym, że od 1 stycznia 2012 r. kolejarze mogą utracić uprawnienia i dodatki do wynagrodzenia takie jak np.: dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, w niedzielę i święta, za pracę w porze nocnej, jednoosobową obsługę trakcyjną, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, premia oraz uprawnienia do świadczeń przejazdowych.

Wypowiedzenie układu w okresie, kiedy kolejowe spółki przygotowywane są do prywatyzacji godzi w proces dialogu społecznego oraz uregulowania stosunków pracowniczych z pracodawcami, opartymi na materii układowej. Zdaniem związków takie postępowanie ZPK ma znamiona konfrontacji, prowadzącej do sprowokowania niepokojów społecznych na kolei.

Dlatego żądamy od Związku Pracodawców Kolejowych wycofania wypowiedzenia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz respektowania świadczeń przejazdowych na dotychczasowych zasadach nie krócej niż do 31 grudnia 2012 r.

W przypadku niewycofania wypowiedzenia PUZP w dniu 5 października br. przeprowadzona zostanie akcja protestacyjna kolejarzy. O formie i miejscach prowadzonej akcji protestacyjnej powiadomimy odrębnym komunikatem.

Apelujemy do całego środowiska kolejarskiego, emerytów, rencistów i pracowników o poparcie naszego postulatu i licznego udział w akcji protestacyjnej.

/-/ Henryk Grymel – SKK NSZZ „Solidarność”

/-/ Jan Piechel – FZZP PKP

/-/ Leszek Miętek – KKZZ

Warszawa, 28 września 2011 r.

Do pobrania:

mks - wystapienia do spolek - 28 wrzesnia 2011.pdf mks – wystapienia do spolek – 28 wrzesnia 2011.pdf
1800 KB   Wyświetl Pobierz