Przewozy Regionalne-mediacje w sprawie świadczeń przejazdowych przedłużone do 30 sierpnia

przez admin
pdf

W środę, 26 czerwca 2013 r. w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie mediacyjne pomiędzy Zarządem ,Przewozy Regionalne” sp. z oo. a Federacją Związków Zawodowych Pracowników PKP, Konfederacją Kolejowych Związków Zawodowych, Sekcją Krajową Kolejarzy NSZZ ,,Solidarność” w sprawie świadczeń przejazdowych na rok 2013 i lata następne. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Stron oraz mediator Krzysztof Tchórzewski, poseł na Sejm RP.

Strony ustaliły, że przedłużają termin zakończenia mediacji sporu zbiorowego do 30 sierpnia 2013 r. Kolejne spotkanie odbędzie się w dniu 9 lipca 2013 r. o godz. 11 Warszawie.

pdf Mediacje w Przewozach Regionalnych