Protest przeciwko zniesieniu świadczeń przejazdowych

przez admin

Koleżanki i Koledzy – członkowie ZZKŚl. !

Serdecznie dziękuję za liczny udział w pikiecie pod budynkiem siedziby PKP S.A w Warszawie . 

Wasze poświęcenie , wysiłek oraz poniesione koszty związane z uczestnictwem w proteście przeciwko pozbawianiu uprawnień do przejazdu koleją  kolejarzy ,ich rodzin oraz emerytów kolejowych świadczą o Waszej determinacji i gotowości do ewentualnego strajku.

W pikiecie uczestniczyło ok.60-70 członków naszej organizacji będących na urlopie bądź planowym wolnym .

Dziękuję!

Jan Lalik – Przewodniczący ZG ZZKŚl.