Propozycja książkowa

przez admin

Miło  mi poinformować, że w maju 2012r. ukazała się pierwsza od kilkudziesięciu lat publikacja monograficzna prezentująca dzieje kolei w Polsce w oparciu o aktualny stan wiedzy historycznej.  Stanowi  ona kompendium wiedzy dla wszystkich zainteresowanych nie tylko dziejami transportu kolejowego, ale także pasjonatów historii ogólnej i lokalnej poszczególnych regionów kraju. Książka „Dzieje kolei w Polsce” ukazała się w roku jubileuszu 170-lecia kolei na ziemiach polskich. „Dzieje kolei w Polsce” to bogato ilustrowana praca zbiorowa pod redakcją Dawida Kellera, przygotowana przez zespół doświadczonych autorów specjalizujących się od lat w tej tematyce. Przystępna narracja i zastosowany warsztat historyczny predestynuje pracę do publikacji popularnonaukowych. Prace nad tą książką trwały kilka lat, a pracował nad nią zespół kilkunastu doświadczonych autorów. Recenzji książki podjęli się dr inż. Andrzej Massel i prof. Piotr Franaszek.

Obszerne ujęcie tematu, bogata bibliografia i ciekawy materiał ilustracyjny. To one sprawiają, że Dzieje kolei w Polsce jest jedną z najistotniejszych pozycji literatury dotyczącej polskich kolei. Z pewnością zajmie ona poczesne miejsce w bibliotece każdego zainteresowanego historią kolejnictwa. (dr inż. Andrzej Massel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej)

Nie ulega wątpliwości, że wielu historyków gospodarczych i interesujących się dziejami transportu przyjmie recenzowaną pracę z ogromnym zaciekawieniem. Dotychczas nie powstało tak obszerne, a zarazem szczegółowe opracowaniem pokazującym rozwój sieci kolejowej na ziemiach polskich w okresie 170 lat istnienia tutaj kolejnictwa. Autorzy przeprowadzili bardzo szeroką kwerendę źródłową, odwołują się do literatury przedmiotu, sięgają zarówno do materiałów archiwalnych, a także do tzw. drukowanych opracowań epoki, stanowiących pierwszorzędne źródło dla prowadzonych analiz. Jednocześnie praca jest poważnym wkładem do badań nad dziejami ziem polskich od XIX do początku XXI wieku. Przez objęcie szerokiego spektrum zagadnień stała się solidnym punktem wyjścia do dalszych wielokierunkowych analiz. (prof. dr hab. Piotr Franaszek, Uniwersytet Jagielloński)

Nasza wieloletnia  współpraca z wydawcą monografii  o tematyce kolejowej ograniczała się  do węzła kolejowego w Tarnowskich Górach i Magistrali Węglowej Śląsk- Porty. Bardzo dobra ocena dotychczasowych doświadczeń z wydawnictwem oraz wysoka jakość albumów takich jak – 150 lat Węzła Tarnowskie Góry, Magistrala Węglowa Śląsk Porty skłoniła nas do tego aby polecić monografię „ Dzieje Kolei w Polsce”

Biorąc pod uwagę fakt, iż wielu z Was często szuka upominków dla Członków Związku odchodzących na emeryturę, obchodzących jubileusz pracy w PKP lub z okazji innego wydarzenia – to z pewnością prezent w postaci tak cennego wydawnictwa  spełni oczekiwania nie tylko Wasze, ale również osoby obdarowanej.

Wydawnictwo zaoferowało nam specjalną cenę promocyjną na zakup monografii udzielając nam 10 % upustu od ceny wydawniczej, która wynosi 95 zł ( po upuście 85 zł) . Ze względu na to, że sami nie jesteśmy w stanie zebrać wymaganej ilości liczę, że wspólnie uda nam się zebrać wymaganą ilość do uzyskania rabatu.

W wydawnictwie umieszczona została również reklama Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich co na pewno podniesie jej rangę wśród Członków i sympatyków naszego Związku.

W przypadku zainteresowania ofertą wydawnictwa w cenie promocyjnej proszę o przesłanie zapytania bądź zamówienia pod adres jarek.tg@interia.pl w nieprzekraczającym terminie do 20 czerwca 2012 r.

Wydawca wystawia faktury Vat.

Jarek Ślepaczuk