Projekt „Adaptacja do zmiany” dla zwalnianych pracowników PR Katowice.

przez admin
pdf

W związku z planowanym na październik rozpoczęciem projektu skierowanego do zwalnianych pracowników Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych, publikujemy przedstawione reprezentantom związków zawodowych materiały. Na spotkaniu, które 11 września odbyło się w siedzibie Zakładu, przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju  „Synergia” przedstawili założenia i cele projektu pod nazwą: „ Adaptacja do zmiany”. Zostaliśmy poproszeni o przekazanie informacji oraz zainteresowanie pracowników możliwością wzięcia udziału w projekcie. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej materiałami. Szczegółowych informacji udziela Pani Anna Matera ( 782 554 754) – pełnomocnik do współpracy z organizatorami projektu.

pdf Schemtat udziału w projekcie „Adaptacja do zmiany”

pdf Schemtat udziału w projekcie „Adaptacja do zmiany” cd.