Posłowie upokarzają pracowników każąc pracować do śmierci!

przez admin

Przeprowadzona w 1998 roku reforma systemu ubezpieczeń społecznych, poprzez uchylenie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych pozbawiła wielką rzeszę zatrudnionych uprawnień do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Związki zawodowe zapewniane były, że wszyscy zatrudnieni w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze, w tym przeważającą na owe czasy ilość pracowników zatrudnionych na kolei, objęci zostaną emeryturami pomostowymi. Gwarancję tego miał dawać zapis art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jak się już niedługo potem okazało, pracownicy zostali oszukani, o czym świadczyły przygotowywane przez kolejne rządy projekty ustaw o emeryturach pomostowych. W świetle kilku wyroków Trybunału Konstytucyjnego, w tym szczególnie tego ostatniego z 25 listopada br., którym „niezawiśli” sędziowie oddalili zarzuty o niezgodność ustawy z Konstytucją – oszukani w aureoli prawa. Ustawa „pomostowa” ograniczyła ilość uprawnionych pracowników zatrudnionych na kolei tylko do niektórych z tych, którzy zatrudnieni są przy pracach bezpośrednio związanych z ustawianiem drogi przebiegu pociągów i pojazdów metra, maszynistów i kierowców lokomotyw, pojazdów trakcyjnych i maszyn do kolejowych robót budowlanych, a także kierowników pociągów. Tak zwanym ostatnim rzutem na taśmę udało się objąć ustawą funkcjonariuszy straży ochrony kolei, choć i tych, w nieprawny sposób w swoich interpretacjach ustawy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wraz z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy dzieli na dwie grupy, z których jedna nie może skorzystać z „dobrodziejstw” ustawy. Określając rodzaje prac uprawniających do emerytur pomostowych, jak pamiętamy, rząd Platformy Obywatelskiej całkowicie zignorował kolejną obietnicę rządu, a mianowicie wynikającą z porozumienia między stroną rządową a krajowym komitetem protestacyjno-strajkowym kolejarzy w sprawie rozwiązań emerytalnych dla kolejarzy z dnia 11 czerwca 2007 r. W tej sytuacji wielu pracowników kolei szansę do wcześniejszego przejścia na emeryturę upatrywało w projekcie ustawy dającej prawo do przejścia na emeryturę osobom o bardzo długim stażu pracy. Związki zawodowe zrzeszone w Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP aktywnie włączyły się w działania obywatelskiego komitetu inicjatywy ustawodawczej i zebrały ponad 9000 podpisów poparcia pod projektem ustawy. Na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, które odbyło się 15 grudnia, posłowie Platformy Obywatelskiej przegłosowali odrzucenie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zakładającego możliwość przechodzenia na emeryturę bez względu na wiek kobietom po 35 latach i mężczyznom po 40 latach pracy. Dokonali tego tuż po wyborach samorządowych i wystarczająco, w ich mniemaniu, długo przed wyborami parlamentarnymi, aby społeczeństwo zdążyło zapomnieć, jak upokorzyli, zresztą nie po raz pierwszy, ludzi ciężkiej pracy. W przeciwieństwie do ich nadziei, zrobimy wszystko, by kolejarze nie zapomnieli! Źródło – Federacja ZZP PKP