Porozumienie w Zakładzie Południowym PKP Intercity

przez admin

Zawarciem porozumienia 21 maja zakończyła się akcja protestacyjna w oddziale Zakładu Południowego w Katowicach.

 Fot. NSZZ „Solidarność” PKP Intercity Fot. NSZZ „Solidarność” PKP Intercity

Protest prowadzony był od 6 maja po tym, jak pracownicy zostali poinformowani o decyzji zarządu spółki o likwidacji działalności Zakładu Południowego w obiektach przy ul. Raciborskiej 58 (dawnej Lokomotywowni Katowice). Powodem protestu było zagrożenie likwidacji 90 miejsc pracy, jak również zapobieżenie rozkradaniu i dewastacji tak istotnego zakładu jakim przez lata była Lokomotywownia Katowice.

Akcja protestacyjna prowadzona była z inicjatywy Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” działającej przy Zakładzie Południowym PKP Intercity S.A., jak również przy wydatnej pomocy struktur ponadzakładowych związku, bez których osiągnięcie porozumienia byłoby bardzo trudne.

– Szczególne słowa podziękowania za okazane wsparcie i osobisty wkład w zawarte porozumienie kierujemy do Przewodniczącego Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” kolegi Henryka Grymela oraz Przewodniczącej MKK NSZZ „Solidarność” w PKP Intercity S.A. kol. Marii Sędek – mówi Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PKP Intercity SA Zakład Południowy w Krakowie Jan Gliszczyński.

W okresie trwania protestu doszło do spotkań z dyrekcją Zakładu Południowego i zarządem spółki reprezentowanym przez prezesa Grzegorza Mędzę oraz dyrektora ds. technicznych Dariusza Fidyta. Zawarte porozumienie ogranicza co prawda wykonywanie pracy w części obiektów, pozostawiając jednak do dotychczasowej działalności tą część zakładu, jaką jest ul. Raciborska w Katowicach. Gwarantuje jednocześnie dalszą pracę wszystkim dotychczas zatrudnionym pracownikom.

Dalsze działania spółki prowadzić będą do opracowania i przedstawienia stronie społecznej planu naprawczego w spółce, który po uzgodnieniach z organizacjami związkowymi byłby wprowadzany w życie. Pozwoliłoby to, zdaniem strony społecznej, z jednej strony na stworzenie zachęty finansowej do odejścia z pracy części pracowników obecnie zatrudnionych, jak również na opracowanie strategii rozwoju spółki akceptowanej przez stronę społeczną, w powiązaniu z sytuacją pracowników.

– Osiągnięty w Katowicach kompromis to niewątpliwie sukces organizacji związkowej jaką jest NSZZ „Solidarność” tym bardziej, że stało się to w wyniku dialogu obu stron, bez sięgania do dramatycznych rozwiązań jakimi są strajk, czy protesty głodowe – stanowiące dotkliwe skutki dla obu stron. Jest to także sukces drugiej strony, jaką jest pracodawca – pozwala bowiem wierzyć, że wraz ze zmianą zarządu spółki, przyszedł czas na „normalność” w PKP Intercity i jej zakładach oraz na powrót do odbudowy zaufania pracowników i tworzenia wizerunku firmy przyjaznej załodze – uważa Jan Gliszczyński.

(źródło: NSZZ „Solidarność” PKP Intercity, 24 maja 2010)