Porozumienie w PKP Cargo

przez admin

Poniżej przekazujemy „Ramowe porozumienie w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy” dla Pracowników Spółki PKP CARGO S.A.  Zawarcie porozumienia z Zarządem Spółki oraz na szczeblu Zakładu warunkuje możliwość uzyskania wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w celu ochrony istniejących miejsc pracy. Szacunkowa wartość pomocy może wynieść ponad 100 mln zł, zaś wartość z pomniejszonego wymiaru czasu pracy ok. 23 mln.  Na szczeblu zakładów pracy porozumienie będzie w terminie do dnia 15 maja 2020 r. z datą obowiązywania od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r

Pracownikom objętym obniżonym wymiarem czasu pracy będzie przysługiwało wynagrodzenie obniżone proporcjonalnie do obniżonego wymiaru czasu pracy, przy czym nie będzie mogło być ono niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

Jarek Ślepaczuk