Podziękowania

przez admin

Z wielką dumą przekazuję informację,  że nasza Koleżanka Joanna Klekot członkini Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich, przewodnicząca organizacji zakładowej w Zakładzie Linii Kolejowych w Częstochowie i przewodnicząca Rady Branżowej PLK Federacji ZZK, zebrała odpowiednią ilość podpisów pod swoją kandydaturą na członka do Rady Nadzorczej PKP PLK S.A. Asiu, w imieniu Zarządu Głównego ZZK ŚL. gratuluję i liczę na konstruktywną współpracę. 

Renata Wicha