Podróż służbowa a czas pracy pracownika

przez admin

Pracownicy często wysyłani są w delegacje, w celu załatwienia spraw firmowych. Mogą oni jeździć w podróże służbowe i podpisywać umowy z kontrahentami, spotykać się z potencjalnymi klientami, albo na przykład uczestniczyć w szkoleniach. Podróż służbowa jest utożsamiana z pracą w nadgodzinach, stąd też pojawia się pytanie, w jakich przypadkach delegacje są uznawane za czas pracy pracownika. W odniesieniu do takiej sytuacji dokonuje się szczegółowego rozliczenia wyjazdów służbowych. Warto wiedzieć, że nie za wszystkie podróże służbowe swojego podwładnego pracodawca ma obowiązek zapłacić wynagrodzenie.

Faktyczny czas pracy
Podczas rozliczania delegacji służbowych największym problemem dla pracodawców jest wyliczenie faktycznego czasu, w jakim pracownik wykonywał swe obowiązki zawodowe.  Jeśli zatrudniony pracownik wykonuje swoje zobowiązania wynikające z umowy o pracę w siedzibie pracodawcy, podróże służbowe zdarzają mu się rzadko. Z zupełnie odmienną sytuacją mamy do czynienia w przypadku wykonywania tzw. pracy mobilnej. Można wtedy powiedzieć, że pracownik przez cały czas przebywa w delegacji, choć wcale tak nie jest.
Nadgodziny
Podróże służbowe wiążą się dla pracownika z pracą nie tylko w ustalonych godzinach, ale i poza nimi. Czas delegacji przypadający poza standardowymi godzinami pracy, nie może zostać zaliczony w poczet czasu pracy. Pracodawca nie ma więc obowiązku wypłacania pracownikowi wynagrodzenia z tytułu nadgodzin i rekompensaty za czas podróży. Co więcej, za podróż pracownika w jego dniu wolnym nie przysługuje dodatkowe świadczenie. Z drugiej strony, jeśli podróż wiąże się z wielogodzinnym przejazdem – jakimkolwiek środkiem transportu, problematyczne jest zapewnienie pracownikowi 11 godzinnego odpoczynku. Jeśli od momentu zakończenia podróży służbowej do chwili rozpoczęcia normalnego dnia pracy pozostało pracownikowi nie mniej niż 8 godzin, ma on prawo nie przyjść do pracy w tym dniu, po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy za pośrednictwem oświadczenia na piśmie. Podwładny może skorzystać z dnia wolnego na swój wniosek, jeśli tego nie zrobi, nie może go odebrać w innym terminie.
Praca w trybie mobilnym
Jeśli normalne obowiązki zawodowe pracownik wykonuje w trybie mobilnym, na określonym terenie geograficznym, na przykład w jednym województwie, wówczas za podróż służbową jest uważana wyłącznie delegacja poza wskazany obszar.
Źródło- Dziennik Biznes-Firma.pl