Podpisano akt założycielski spółki „Koleje Śląskie”

przez admin

W Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyła się uroczystość podpisania dokumentu powołującego do życia wojewódzką spółkę kolejową. W obecności notariusza podpisy pod aktem założycielskim złożyli Bogusław Śmigielski, marszałek województwa śląskiego i członek zarządu Piotr Spyra.

 Urząd Marszałkowski Województwa  Śląskiego (Fot. Tomasz Żak) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (Fot. Tomasz Żak)

– Zakładamy spółkę służącą do realizacji zadań województwa. Dzisiejsze wydarzenie jest początkiem szeregu działań, które zmierzają do tego, by Województwo Śląskie mogło samodzielnie realizować usługi transportu publicznego, czyli kolejowe przewozy pasażerskie. Celem powołania spółki samorządowej jest wspieranie spółki o zasięgu ogólnokrajowym – powiedział marszałek Bogusław Śmigielski podczas podpisania aktu.

Nowo powstała spółka będzie przygotowana do tego, by móc przejąć zadania od Przewozów Regionalnych, które borykają się z problemami natury prawnej, nie będzie jednak z nimi konkurować.

Powodzenie przedsięwzięcia zależy od dostosowania spółki do wymogów prawnych, czyli w pierwszym rzędzie od uzyskania od urzędów centralnych stosownych certyfikatów i licencji na działanie. Dodatkowym warunkiem jest dostęp do torowisk, który jest uzależniony od obowiązującego w danym momencie rozkładu jazdy. Obsługa wybranych tras będzie realizowana przez tabor własny samorządu województwa. Województwo Śląskie posiada już cztery elektryczne zespoły trakcyjne typu „Flirt”. Jesienią ubiegłego roku podpisano zamówienie na osiem „Elfów” produkowanych przez bydgoską Pesę. Wszystko to powoduje, że doprowadzenie spółki do pełnego funkcjonowania zgodnie z zamierzeniami będzie długotrwałym procesem.

– Mam nadzieję, że za kilka lat spółka będzie w stanie zrealizować wszystkie przewozy na terenie województwa śląskiego oraz obsługiwać niektóre trasy międzywojewódzkie – dodał marszałek Śmigielski.

Uchwałę tworzącą Koleje Śląskie Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością podjął Sejmik Województwa Śląskiego podczas sesji 17 lutego br. W uchwale określa się kapitał zakładowy Spółki na 15 mln zł. Zostanie on pokryty poprzez wniesienie przez Województwo Śląskie wkładu pieniężnego w wysokości 15 000 000 zł, za który Województwo Śląskie obejmie udziały w liczbie 30 000.

(źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 8 kwietnia 2010)