Pismo do Ministra Infrastruktury C. Grabarczyka

przez admin

Warszawa 24 kwietnia 2009 r.

Pan Cezary Grabarczyk 
Minister Infrastruktury
 
Trwający kryzys gospodarczy pogłębił problemy spółek Grupy PKP, grożąc wielu z nich
utratą płynności finansowej i prowadząc wprost do upadłości polskich kolei.
Tym samym zagrożone są miejsca pracy kolejarzy i bytu naszych rodzin.
Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP, Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ
Solidarność oraz Konfederacja Kolejarskich Związków Zawodowych PKP od miesięcy
występowała do Rządu RP, jak też do Ministerstwa Infrastruktury, Zarządu PKP oraz
samorządów wojewódzkich z różnorodnymi propozycjami bieżącej pomocy firmom
kolejowym, jak też z propozycjami docelowego ukształtowania funkcjonowania transportu
kolejowego w Polsce. Niestety, w bardzo niewielkim stopniu zostały one uwzględnione. 
Sytuacja spółek Grupy PKP pogarsza się z dnia na dzień. W coraz większej skali dochodzi
do zwolnień pracowniczych. Zarządy wielu spółek PKP, pod płaszczykiem przeprowqadzania
niezbędnej restrukturyzacji i walki z kryzysem gospodarczym, zapowiadają dalsze redukcje
zatrudnienia. Kolejarskie związki zawodowe nie mogą i nie pozostana obojętne wobec braku
efektywnych działań Rządu RP i właścicieli spółek kolejowych.
Informujemy Pana Ministra iż w środę 29 kwietnia 2009 r w godz. 12 – 16 przed gmachem
Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie ul. Chałubińskiego 4/6 Federacja ZZP PKP,
Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ Solidarność oraz Konfederacja Kolejarskich Związków
Zawodowych PKP organizują wspólną pikietę w obronie miejsc pracy dla kolejarzy i bytu
naszych rodzin, jak też w obronie właściwych rozwiązań dla polskich kolei i spółek Grupy PKP.
 
Przewodniczący Federacji ZZP PKP
Stanisław Stolorz
 
Przewodniczący SKK NSZZ Solidarność
Henryk Grymel
 
Przewodniczący Konfederacji KZZ
Leszek Miętek