Okupacja Ministerstwa Infrastruktury? Pogotowie strajkowe ogłoszone

przez admin

Przedstawiciele organizacji związkowych działających na PKP zdecydowali o pozostaniu w budynku Ministerstwa Infrastruktury do czasu przybycia W. Pawlaka, J. Rostowskiego, M. Boniego, O. Dziekońskiego oraz Adama Struzika. Wczoraj „w związku z kontynuacją antykolejowych działań rządu RP” Rada Główna ZZM podjęła uchałę o ogłoszeniu pogotowia strajkowego.

 Fot. Hubert Wietrzyński Fot. Hubert Wietrzyński
 Wszystkie zdjęcia z obrad: www.warsztat.info Wszystkie zdjęcia z obrad: www.warsztat.info
 Fot. warsztat.info Fot. warsztat.info

W związku z odbywającym się w dniu dzisiejszym w Ministerstwie Infrastruktury posiedzeniem Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa, przedstawiciele związków zawodowych oświadczają:

Z winy nie leżącej po stronie społecznej, ciągłym pozorowaniem dialogu społecznego w Zespole Trójstronnym ds. Kolejnictwa i brakiem dobrej woli osób reprezentujących stronę pracodawców kolejowych oraz stronę rządową, strona społeczna oświadcza, że będzie oczekiwała na przybycie osób zaproszonych w piśmie z dnia 2 marca 2011 – Waldemara Pawlaka, Jacka Rostowskiego, Machała Boni, Olgierda Dziekońskiego oraz Adama Struzika. Przedstawiciele strony społecznej pozostają w Ministerstwie Infrastruktury do momentu przybycia w/w osób.

Wczoraj „w związku z kontynuacją antykolejowych działań rządu RP, Rada Główna ZZM działając na podstawie & 25a ust. 2 pkt.6 Statutu ZZM, podjęła jednogłośnie uchwałę o ogłoszeniu z dniem 15.03.2011 r. we wszystkich strukturach ZZM pogotowia strajkowego” – możemy przeczytać w dokumencie Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.

Powodem ogłoszenia pogotowia strajkowego są:
1. Informacja Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzeja Massela o zamiarach zmniejszenia o 2/3 ilości eksploatowanych przez PKP PLK SA linii kolejowych, a także decyzja o odebraniu kolei pieniędzy na inwestycje z Unii Europejskiej, co spowoduje drastyczne pogorszenie stanu infrastruktury i ograniczenie pracy wszystkich przewoźników kolejowych.
2. Działania Rządu RP w kierunku umożliwienia upadłości spółek kolejowych, co bezpośredno i natychmiast uderzy w Przewozy Regionalne Sp. z o.o. i PKP Intercity S.A., oraz brak spójnej strategii Rządu RP dla kolei powodujących chaos godzący bezpośrednio w klientow kolei.
3. Decyzje o sprzedaży większościowego udziału spółki PKP Cargo SA przez inwestora strategicznego co spowoduje przejęcie rynku przewozowego przez konkurencyjnych przewoźników i pozbawienie miejsc pracy pracowników PKP Cargo S.A.
4. Lekceważenie zzasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego i nie dostosowanie procedur bezpieczeństwa do zliberalizaowanego rynku kolejowego.

Rada Główna ZZM w związku z podjętą uchwała o pogotwoiu strajkowym zobowiązuje wszystkich członkóe związku do wykonywania czynności służbowych z opaskami w biało-czerwonych barwach/ W tym celu Rada Główna podjęła Uchwałę o zakupie z funduszu RK ZZM biało-czerwonych opasek, które będą w najbliższych dniach rozesłane do organizacji zakładowych ZMM – czytamy w oświadczeniu podpisanym przez prezydenta Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, Leszka Miętka.

W okupacji Ministestwa Infrastruktury biorą udział NASI przedstawiciele – Stasiu Stolorz i Darek Browarek. Jesteśmy z Wami !!! (dodał Jan Lalik)

 

(źródło: ZZM,Rynek Kolejowy , 16 marca 2011)