Nowe zasady urlopu na żądanie w 2012

przez admin

Od 1 stycznia 2012 roku wiele zmian wprowadzanych jest w zakresie prawa pracy. Dotyczą one między innymi zasad urlopu na żądanie. Kodeks pracy określa, że każdy pracownik ma prawo do czterech dni urlopu na żądanie, w ciągu jednego roku kalendarzowego. Co się jednak stanie, jeśli nie wykorzysta tego urlopu do 31 grudnia 2011 roku?


Wolne na żądanie

Wbrew powszechnym opiniom, urlop na żądanie nie jest dodatkowym urlopem i nie można go tak traktować. Jeśli pracownikowi z uwagi na staż pracy przysługuje już 26 dni urlopu wypoczynkowego, to jeśli wykorzysta wspominane 4 dni wolnego na żądanie, wówczas będzie mógł wziąć jeszcze tylko 22 dni urlopu. Urlop wypoczynkowy wykorzystywany jest na ogół zgodnie z wcześniej ustalonym planem urlopów.

Urlop na żądanie można wykorzystać, ale nie ma takiej konieczności. Jest to przywilej dla pracownika, a nie jego zobowiązanie wynikające z prawa pracy. Dlatego też pracownik może potraktować przysługujące mu 26 dni wolnego jako w całości urlop wypoczynkowy.

Jak skorzystać z urlopu na żądanie?

Przepisy kodeksu pracy jasno wyznaczają, w jaki sposób korzystać można z wolnego na żądanie. Jeśli pracownik decyduje się na tego rodzaju urlop, musi powiadomić o tym fakcie swojego pracodawcę najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, przed godziną, w  której pracownik powinien rozpocząć wykonywanie swoich zwyczajnych obowiązków zawodowych na stanowisku pracy. O urlop na żądanie nie trzeba wnioskować w formie pisemnej. W zupełności wystarczy wykonanie telefonu do szefa, wysłanie e-maila albo krótkiej wiadomości tekstowej SMS.

Szef może w pewnych przypadkach odmówić pracownikowi udzielenia urlopu na żądanie. Samo powiadomienie pracodawcy o wolnym na żądanie nie zwalnia już pracownika z obowiązku przyjścia do pracy. Automatycznie, pracownik musi poczekać na zgodę pracodawcy, aby pójść na urlop na żądanie. Pracodawca ma prawo odmówić udzielenia takiego urlopu w sytuacji, gdy obecność pracownika w zakładzie pracy jest niezbędna.

Niewykorzystanie urlopu na żądanie w 2011 roku

Jeśli do końca 2011 roku pracownik nie wykorzystał przysługującego mu urlopu na żądanie, nie przechodzi on na rok następny. Urlop na żądanie w 2012 roku pomimo niewykorzystania go w 2011 roku, będzie wynosił również 4 dni, a nie 8. Na 2012 rok pracownikowi zostanie 4 dni urlopu wypoczynkowego, a nie urlopu na żądanie. Będzie mógł go wykorzystać do końca września.

Jeśli pracownik  w danym roku kalendarzowym nie wykorzysta 4 dni urlopu na żądanie, każdorazowo 4 dni urlopu przechodzą na rok następny, ale nie w formie wolnego na żądanie pracownika, ale jako normalny urlop, który wykorzystuje się w porozumieniu z pracodawcą, po złożeniu wniosku o urlop wypoczynkowy. Tak wnoszą przepisy prawa pracy.

Źródło – Serwis Biznes-Firma.pl