Notatka z negocjacji Paktu Gwarancji Pracowniczych w PKP CARGO S.A.

przez admin

Notatka

z negocjacji Paktu Gwarancji Pracowniczych w PKP CARGO S.A. pomiędzy Zarządem PKP CARGO S.A. a Związkami Zawodowymi będącymi stroną ZUZP

w dniach 25-26 maja 2011 roku

W dniach 25 i 26 maja 2011r. odbyły się kolejne negocjacje Paktu Gwarancji Pracowniczych w trakcie których negocjowano z Zarządem PKP CARGO S.A. jak i z reprezentującą właściciela – Panią Marią Wasiak Prezesem PKP S.A – poszczególne zapisy w Pakcie.

Wypracowano wspólne stanowisko dotyczące gwarancji zatrudnienia, a mianowicie, że pracownicy, którzy mają staż pracy 25 lat i więcej będą objęci ochroną stosunku pracy do osiągnięcia wieku emerytalnego, a pozostali otrzymaliby te gwarancje na 6 lat. Chociaż strona społeczna zaproponowała również utworzenie jeszcze jednego „przedziału” między 10 a 25-letnim stażem pracy.

Nadal budzi kontrowersje podstawa zawarcia Paktu : strona pracodawcy uważa, że ma to być art. 353 KC, a my uważamy, że winien to być art. 393 KC.

Nie osiągnięto porozumienia w temacie wypłaty premii prywatyzacyjnej. Pracodawca podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, na co brak zgody strony społecznej. Ponadto strona społeczna uważa, że taką premię mógłby wypłacić właściciel ze środków uzyskanych z prywatyzacji. Pani Prezes stwierdziła, że nie ma podstaw prawnych do takiej wypłaty. Strona społeczna ma przedstawić opinię prawną czy jest to możliwe.

Nie osiągnięto porozumienia w zakresie polityki płacowej – brak zgody strony społecznej na przedstawione propozycje. Stanowisko związków jest niezmienne w tym temacie.

Uznaliśmy, że zaproponowane zapisy w „Zobowiązaniach w przypadku przekształceń organizacyjnych” oraz w „Zobowiązaniach spółek zależnych” wymagają sprawdzenia przez prawników reprezentujących stronę społeczną.

W dniu dzisiejszym nie podpisano protokołu, ponieważ strona społeczna uznała, że nie odzwierciedla on rzeczywiście zgłoszonych postulatów, a niektóre zaproponowane zapisy należy skonsultować z prawnikami.

Następny termin negocjacji w sprawie Paktu ustalono na 30.05.2011r.  – Rada Branżowa odbędzie się 31.05.2011r. – telegram nadany.

Wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP

D. Browarek