NAJKRÓTSZY DIALOG SPOŁECZNY NOWOCZESNEJ EUROPY

przez admin

 

Związek Zawodowy Kolejarzy Śląskich  mając na celu wyjaśnienie dochodzących do nas negatywnych informacji na temat traktowania członków ZZK Śląskich, posiadającego znamiona nierównego traktowania, postanowił spotkać się z obecnie pełniącym funkcję dyrektora Zakładu, Panem Romanem Chwałą. Spotkanie zostało umówione przez sekretariat na dzień 20 czerwca o godzinie 14 30. Jako powód podano konieczność poruszenia spraw ważnych i trudnych dla obu stron. Celem naszym było nawiązanie współpracy, która pozwoliłaby poprawić istniejącą, napiętą atmosferę, panujacą wśród pracowników Zakładu po zmianie dyrektora. Chcieliśmy również omówić rolę związków zawodowych w poprawie trudnej sytuacji Zakładu. Wszystko po to, by wykazać dobra wolę kierownictwa ZZK Śląskich. . Zależało nam na spotkaniu w cztery oczy i nie zostaliśmy powiadomieni o braku zgody na taką formę spotkania. Anonsowani zostali Jan Lalik, Lidia Ziaja i Henryk Skwierczyński. Kol. Henryk Skwierczyński zrezygnował ze spotkania z powodu ważnych przyczyn osobistych więc do Dyrektora udali się: Przewodniczący ZG ZZK Śląskich Jan Lalik i Przewodnicząca ZZK Śląskich przy PR Katowice Lidia Ziaja. O umówionej godzinie weszliśmy do gabinetu, razem z nami weszła Naczelnik Działu Pracowniczego oraz Zastępca Dyrektora d/s Handlowych. Przewodnicząca Ziaja zapytała Dyrektora, w jakim charakterze znalazły się tam obie panie. Dyrektor odpowiedział, że reprezentują pracodawcę. Ponieważ byliśmy mocno zdziwieni zaistniałą sytuacją, usłyszeliśmy od Dyrektora, że chcieliśmy rozmawiać o ważnych sprawach więc poprosił swoich pracowników na wypadek, gdyby potrzebna była dokładna informacja na jakiś temat. Przewodnicząca Ziaja stwierdziła, że nie mamy żadnych pytań do innych osób prócz Pana Dyrektora i nie jest konieczna przy rozmowie obecność innych niż on osób. Nie mieliśmy zamiaru sprawdzania wiadomości Dyrektora w temacie działalności Zakładu i merytorycznych kompetencji w jego prowadzeniu, a jedynie ( miedzy innymi) omówić kwestie równego traktowania członków ZZK Śląskich wiec Pan Dyrektor nie musiał podpierać się fachowcami. Pan Dyrektor Chwała był zaskoczony nasza postawą i twierdził, że obecność obu pań w niczym nie będzie przeszkadzać. Przewodniczący Lalik wyjaśnił, że przyszedł porozmawiać z Dyrektorem, ponieważ chciał nawiązać dobre stosunki oraz współpracę i ma nadzieję, iż Pan Dyrektor, jako były związkowiec, rozumie rolę związków zawodowych w zakładzie pracy. Nadmienił, że z poprzednim dyrektorem nie miał kontaktów. Przewodniczący Lalik zapytał Dyrektora, czy ten, pełniąc funkcję przewodniczącego zakładowej organizacji związkowej, rozmawiał z dyrektorem obecności podległych mu pracowników. Dyrektor Chwała nie przyjmował argumentów Przewodniczącego. Przewodnicząca Ziaja zapytała, czy Dyrektor z kierownictwem wszystkich organizacji związkowych w Zakładzie spotyka się w obecności pracowników, na co Dyrektor odpowiedział, że owszem, jeżeli sytuacja tego wymaga. Z naszych informacji wynika jednak, że w przypadku przynajmniej jednej z organizacji działających na terenie Śląskiego PR, Dyrektor takich metod nigdy nie stosował i nie stosuje. Czyżbyśmy byli dla Pana dyrektora Romana Chwały jakimś zagrożeniem? Przewodniczący Lalik stwierdził, iż pierwszy raz w jego związkowej pracy spotkał się z takim postępowaniem i zakomunikował, że jeżeli Pan Dyrektor chce usłyszeć uwagi, z którymi przyszliśmy do niego przy świadkach, będzie miał taką okazję na planowanym spotkaniu WKDS. Przewodnicząca Ziaja dodała, że jeżeli Pan Dyrektor miał zamiar spotkać się z przedstawicielami ZZK Śląskich przy świadkach, powinien zainteresowanych o tym powiadomić wcześniej, co obu stronom zaoszczędziłoby cennego czasu. Sytuacja stała się dość nieprzyjemna i dla strony społecznej i dla obecnych pracowników Zakładu. W związku z brakiem możliwości przeprowadzenia z Dyrektorem konstruktywnej rozmowy, przedstawiciele ZZK Śląskich opuścili gabinet dyrektora. Notatkę tę sporządzono w celu opisania przebiegu, trwającego pięć minut spotkania, ponieważ Zarząd Główny ZZK Śląskich otrzymał pocztą elektroniczną protokół z opisywanego spotkania. Protokół ten nie oddaje ani klimatu spotkania ani też nie jest kompletnym odzwierciedleniem przebiegu rozmów.

Należy zadać pytanie następującej treści:

– Dlaczego Dyrektor Chwała prezentuje brak zaufania do kierownictwa ZZK Śląskich, którego członkowie stanowi ponad ¼ załogi Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych?

Czyżby Dyrektor Chwała uważał, że nie zależy nam na przyszłości Zakładu i jego załogi?

 

Jan Lalik – Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Kolejarzy Śl.