Nadzwyczajny Zjazd Delegatów ZZK Śląskich w Opolu

przez admin

W dniu 20.10.2023 w Opolu odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich w Opolu.

W posiedzeniu gościnie uczestniczył przewodniczący Zarządu Głównego ZZK Śląskich kol. Janusz Kowalczyk, oraz zasłużone przebywające na emeryturze kol. Renata Wicha i Leokadia Winiarska.

Wydarzenie miało związek z przejściem na emeryturę w lutym tego roku przewodniczącej Zarządu Międzyzakładowego Leokadii Winiarskiej, a co za tym idzie koniecznością powierzenia tej funkcji na resztę kadencji.

W wyniku wyborów przewodniczącą została dotychczas pełniąca obowiązki przewodniczącej kol. Natalia Garbowska.

W czasie zjazdu podjęto także ważne uchwały dotyczące finansów związku oraz poprawy jego funkcjonowania i decyzyjności.

W czasie posiedzenia uhonorowany został za swój wkład w działalność kolejarzy śląskich z Opola, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego ZZK Śląskich kol. Sebastian Szwarc.

Związek Zawodowy Kolejarzy Śląskich w Opolu to jedna z najszybciej rozwijających się organizacji zarówno pod kątem zmiany pokoleniowej jak i uzwiązkowienia, dlatego też nowo wybranej przewodniczącej, jak i całej organizacji życzymy powodzenia!